Danmark: Utøvere ble varmt mottatt av innbyggere på Bornholm

De to unge svenske utøverne Marcus og Olivia dro i midten av juni 2013 for å informere om Falun Gong til folk på øyen Bornholm i Danmark. Den særegne øyen, som ofte omtales som ”Den baltiske perlen”, ligger midt i Det baltiske hav 200 mil øst for København og 40 mil sør for Sverige.

En utøver kunne fortelle: ”Før vi dro fra Sverige, kontaktet vi to skoler og hadde avtale om å besøke dem begge. Etter at vi kom fram, kontaktet vi to skoler til, og de ønsket også umiddelbart å få besøk av oss. Det ser ut til at folk venter på Falun Dafa!” Utøverne brukte ferien sin til å besøke fire skoler hvor de viste Falun Gong-øvelsene og fortalte hvor viktig det er å leve i henhold til prinsippene Sannhet – Medfølelse – Toleranse. De informerte også barna om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av Falun Gong i Kina.

Skjebnen ville det slik at de fire skolene de hadde kontaktet, skulle akkurat da gjennomføre et 7-dagers undervisningsprogram til fjerdeklassingene med fokus på Kina og kinesisk kultur. Jonas Lilleskov, som er en av lærerne, sa: ”Kina er et stort emne, det inkluderer geografi, biologi og dansk språk. Elevenes lekser innebærer lesing, skriving og forskning. ”Før undervisningsprogrammet virkelig starter, bruker vi uker på å forberede temaet. Elevene lærer ikke bare om kinesisk kultur fra bøker, men også gjennom observasjon, slik som å lære om tradisjonell kinesisk kultur; for eksempel gjennom Falun Gong-øvelsene.”

Av de fire skolene som utøverne besøkte, var det få av personalet som hadde kunnskap om Falun Gong. De var derfor takknemlige for å få muligheten til å lære de fem Dafa-øvelsene. Før utøverne kom inn i klasserommet, var barna opptatt med å leke rundt omkring. Men straks Dafa-timen startet, ble de umiddelbart stille; nesten magisk. Det både overrasket og forbløffet lærerne som var til stede. De hadde ikke sett noe lignende!

Den danske avisen Bornholms Tidende publiserte en artikkel kalt ”Idrettsskolens Kina-dag” den 15. juni. I artikkelen stod det: ”To svensker besøkte flere skoler på øyen for å lære bort Falun Gong-øvelser. Dette passet perfekt inn i skoleplanen til skolenes spesielle fjerdeklassetema som var Kina. Videre skrev avisen: ”Tirsdag morgen gjorde alle øvelsene på skolens gressplen. Det var solskinn, og de to Falun Gong-utøverne var tilfredse med å bruke deler av ferien til å lære barna øvelsene.”

”Endre stilling, lukk øynene, slapp av”, stod det videre i artikkelen. ”De fleste barna lyttet til instruksjonene varsomt, med øvelsesmusikken i bakgrunnen. Noen av barna åpnet øynene for å sjekke håndposisjonene sine, mens de to instruktørene gikk fram og tilbake og korrigerte barnas bevegelser.” Da de to utøverne skulle dra, samlet barna seg rundt dem og ønsket ikke at de skulle dra. Noen jenter omfavnet de to og ba dem bli for å lære dem mer om Falun Dafa.

For å hjelpe alle til å studere Falun Dafa og lære øvelsene gav utøverne hver av lærerne og elevene en utgave av boken Falun Gong (på dansk). Utøverne viste også alle hvordan de kunne laste ned mer informasjon om Falun Gong fra internett.
Da det nærmet seg slutten på utøvernes fem-dagers opphold, oppdaget de plutselig at noen fjerdeklassinger ikke hadde fått muligheten til å lære seg øvelsene. Etter en kort diskusjon med lærerne ordnet skolen det slik at utøverne kunne komme tilbake til øyen og overbringe skjønnheten i Falun Dafa til flere.

http://en.clearharmony.net/articles/Denmark_Practitioners_Receive_a_Warm_Welcome_from_Bornholm_Island_Residents-a110950.html#.UfIwY-B-6NU

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a110950-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.