• Sverige kan bli det første landet i Europa som stenger kinesisk-styrt undervisning

  Det var Sveriges radio Kaliber som først i forbifarten rapporterte at Konfusius-klasserommet som har eksistert ved Falkenbergs videregående skole siden 2012, skulle stenges. Sverige blir dermed det første europeiske landet som nå stenger alle Konfusius-institutter og Konfusius-klasserom, som har vært tilgjengelige i samarbeid med de kinesiske myndighetene.
 • Tyskland: Utøvere i Düsseldorf feiret Verdens Falun Dafa-dag og informerte om kommunistregimets forfølgelse

  Falun Dafa-utøvere fra Düsseldorf og områdene rundt samlet seg foran det gamle rådhuset den 16. mai 2020 for å feire Verdens Falun Dafa-dag. Den 13. mai 2020 var det 28 år siden Falun Dafa ble introdusert offentlig og den 21. Verdens Falun Dafa-dagen. Det er også Li Hongzhi (grunnleggeren av falun Dafa) sin fødselsdag. Utøverne satte opp store bannere og viste øvelsene. En utøver informerte forbipasserende gjennom en høytale om Falun Dafa. Under arrangementet informerte utøverne også om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse og dets destruktive natur.
 • Kina: Fengslet ni ganger for sin overbevisning. Dømt til tre nye år.

  En Falun Gong-utøver ble meldt savnet i desember 2019. Minghui.org bekreftet nylig at hun var dømt til tre års fengsel fordi hun delte ut informasjonsbrosyrer om Falun Gong ved et supermarked. Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en urgammel åndelig meditasjons-metode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Det meldes at utøveren på det nåværende tidspunktet sitter i et kvinnefengsel.
 • Kinesisk politioffiser: "Vi er her for å gratulere Mester Li med dagen"

  I løpet av de siste 21 årene har Falun Gong-utøvere i hele verden informert om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse. Mange innen politiet har forstått brutaliteten og den ulovlige handlingen og har begynt å støtte utøverne på forskjellige måter. Her er to historier som Minghui.org nylig har mottatt.
 • Oslo: Falun Dafa-utøvere feiret Verdens Falun Dafa-dag

  Falun Dafa-utøvere i Oslo feiret den 21. årlige Verdens Falun Dafa-dag den 9. og 13. mai 2020. De takket Li Hongzhi for å undervise de universelle prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i slike vanskelige tider og for å hjelpe mennesker til å returnere til sitt sanne selv. Falun Gong-utøvere arrangerte aktivitetene nær Nasjonaltheatret og foran Stortinget i Oslo den 9. og 13. mai 2020. Utøverne viste Falun Gong-øvelsene, snakket med folk om forfølgelsen i Kina, spilte musikk og sang. Det var mange interesserte tilskuere.
 • Sverige: 25 år siden Mester Li ga forelesninger i Gøteborg

  Fra den 7. til 14. april 1995 ble de mest minneverdige dagene for Falun Dafa-utøvere i Sverige. Etter å ha gitt forelesninger i Frankrike, kom Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Dafa, til Gøteborg som sitt neste stopp for å introdusere praksisen utenfor Kina. Under forelesningene i Gøteborg, forklarte Mester Li hensikten med livet og hvordan en kan vende tilbake til ens opprinnelse. Han snakket om kultiveringsmetoden og prinsippene som mennesker må kjenne til for å høyne sin karakter. Utøvere som deltok på forelesningen, husker dette godt, og de ble svært berørt av det.
 • Kina: Fengslet på grunn av sin tro og tvunget til å bruke tvangstrøye

  Ei dame ble arrestert i 2018 og senere dømt til ett års fengsel fordi hun ikke ville gi avkall på sin tro på Falun Gong. Falun Gong er en åndelig kultiveringsmetode som er blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Nedenfor gjenforteller den 57 årige damen om det hun opplevde under forvaring.
 • Kina: Ektepar forfulgt for sin overbevisning. Familien knust

  En person soner fortsatt for sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har blitt forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet siden 1999. Utøveren som er 69 år gammel og pensjonert økonom, ble arrestert den 5. februar 2018 fordi hun snakket med folk om Falun Gong. Hun ble dømt til tre års fengsel av Jinshuis tingrett den 13. juli 2018.
 • Nederland: Falun Dafa-utøvere minnes 25. april-appellen utenfor den kinesiske ambassaden

  Noen Falun Dafa-utøvere fra Nederland demonstrerte utenfor den kinesiske ambassaden i Haag den 24. april til minne om et arrangement der over 10.000 Falun Gong-utøvere var samlet i en fredelig appell for rettferdighet mot styresmaktene i Beijing den 25. april 1999. Akkurat som utøverne under arrangementet for 21 år siden, hadde de i Nederland ingen slagord, og de forholdt seg rolige og fredelige. Utøverne viste de fem Falun Gong-øvelsene og rullet ut bannere med teksten "Falun Dafa", "Verden trenger Sannhet-Medfølelse-Toleranse" og "Avskaff Det kinesiske kommunistpartiet. Avslutt forfølgelsen". De hadde også et banner om Det kinesiske kommunistpartiet med informasjon om koronaviruset fra Wuhan som har rammet resten av verden hardt.
 • Frankrike: Falun Gong-utøvere arrangerte erfaringskonferanse på internett

  Falun Dafa utøvere i Frankrike arrangerte sin Erfaringskonferanse 2020 på internett den 10. mai 20120. Frankrike, lik mange andre land rundt i verden, er nedstengt på grunn av koronavirus-pandemien. På konferansen deltok franske utøvere og utøvere fra andre land, som Tyskland, Finland, Polen, Sverige, Sveits og Tunis. 23 utøvere delte sine erfaringer ved å fjerne sin fastholdenhet til forskjellige ting, samt jobbing med å bli et bedre menneske. Innleggene som ble presentert på konferansen, skildret hvordan Falun Gong-utøverne i Frankrike følger Mester Lis undervisning og verdsetter Dafa i alle samfunnslag og hjelper mennesker.
 • Sverige: Feiring av Verdens Falun Dafa dag og hyllest av Mester Li

  Falun Dafa-utøverne hadde et arrangement i Slottshagen i Stockholm den 9. mai 2020 for å feire den 21. Verdens Falun Dafa-dag og Mester Lis 69-årsdag. Det var en varm og solrik dag, og parken var full av blomstrende tulipaner. Utøverne viste øvelsene, rigget opp plakater med informasjon om Falun Dafa og snakket om egne erfaringer, som utøver. De pratet også med de besøkende om Falun Dafa og Det kinesiske kommunispartiets forfølgelse og statssanksjonerte organhøsting.
 • Kina: Ransaket etter registrering av et overvåkningskamera

  Politiet ransaket og tok videoopptak i en utøvers hjem den 21. mars 2020. De konfiskerte Falun Gong-bøkene hennes, datamaskin, skriver og personlige eiendeler. Politiet hevdet at de lette etter utøveren etter at et overvåkningskamera registrerte at hun hadde delt ut informasjon om Falun Gong i februar. Da politiet ikke kunne finne henne, trakasserte de sønnen og presset ham til å overtale moren til å melde seg.
 • Kinesisk kultur: Lykken smiler til en hederlig mann

  Denne fortellingen handler om at den som er hederlig og uselvisk, kan få hjelp av høyere makter. Mens den som søker vinning på andres bekostning, kan risikere å smake sin egen medisin. Under Mingdynastiet var det tre brødre, Lu Yu, Lu Bao og Lu Zhen. Den eldste broren, Lu Yu, hadde en sønn som het Xi'er. Da Xi'er var seks år gammel, ble han en dag med naboens barn til et tempelmarked. Der forsvant han og kom aldri tilbake.
 • Norge: «Viktig at mennesker blir informert og tar et standpunkt»

  Falun Gongs informasjonsstand var plassert ved Eidsvoll plass, rett ved Stortinget i Oslo, den 2. mai 2020. Utøverne ønsket å informere om Falun Gong og forfølgelsen av metoden i Kina. Norske myndigheteners korona-restriksjoner hadde lettet litt på sosial distansering, fra 2 til 1 meter, og mange var ute i byen denne vårdagen. Informasjonsmateriell ble lagt frem til de besøkende, slik at de kunne ta selv. Underskriftslister til signering lå ved standen. Petisjonen skal leveres Stortinget, og den krever at norske myndigheter kommuniserer med Kina for å gjøre en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets organhøsting fra levende Falun Gong-utøver.
 • Sverige: Falun Gong-utøvere informerte om forfølgelsen under koronavirus-pandemien

  Falun Gong-utøvere arrangerte aktiviteter på Mynttorget ved siden av Sveriges riksdag i Stockholm sentrum den 4. april 2020. De ønsket å informere om den pågående forfølgelsen av praksisen i Kina. Sverige har enda ikke iverksatt obligatorisk nedstengning for å håndtere koronaviruset. Den svenske regjeringen vurderer likevel noen krisetiltak, inkludert reise-restriksjoner og begrensninger ved sosiale samlinger. Til tross for få restriksjoner har antall mennesker i Stockholms gater gått ned de siste ukene.