Poesi

 • Kina: Yue Fei og Wuhan (del 2)

  Yue Fei levde fra 1103-1141 og huskes i kinesisk historie som en stor general og nasjonal helt fra det sørlige Song dynastiet. I løpet av hans militære karriere ledet Yue Fei 126 kamper og tapte ikke en eneste. Han var en sann ”evig-seirende general”. Jins hær var så redd for Yue Feis hær at de sa: “å skake et fjell er enkelt, men å skake Yue Feis hær er knapt mulig.”
 • Dikt: To menn

  To menn av styrke og kraftstrever for en større sakmenn med hjerte og håpavslører umenneskelige forbrytelser bak Kinas murer.
 • Dikt: Du kan aldri slukke min ild

  Du kan aldri slukke min ildeller overbevise meg med dine løgneraldri blende meg med dine doktrinereller dekke til mine grenseløse himlerIngen kors jeg ikke kan bæreingen fjell jeg ikke kan bestigeikke noe vær jeg ikke kan stormefor å smi mitt hjerte
 • Dikt: Flammen

  Vi bærer flammensannhetens fakkelfor hvert hjerte å skinne.For det hellige i livetog vår menneskehetfrihet for alle fengslede.Et lys i det fjerneet annet tidevann kommerløftet om lysere dager.Fra bak Kinas døreret parti (1) fallerdets forbrytelser og hensynsløshet.
 • Dikt: Bare når

  Bare når vi er midti den mørkeste natten kan vi seden mest skinnende stjernenBare når vi er nærevåre skjebnestrenderkan vi se havvidstrakt og langt borte
 • Dikt: Kjære Kina

  Kjære KinaMå den kommende vårenfinne deg i full blomstden nye morgengrødebader deg i det klareste lys.Må ditt motskinne gjennom ethvert mørkeog reise degtil de største høyder
 • Dikt: Sammen

  Dine tårer er mine tårervåre hjerter er ettsammen øst og vestnår alt er sagt og gjort. Jeg ser sannhetenselv bak løgneneet ”partis” styre av fryktog den grusomme forkledningen.
 • Dikt: Bak forhenget

  Se bak løgneneKinas bedragerske forkledningbak dets streben etter handel.Se forbi dets mureret partis siste ropforbi alle dets maskerader.
 • Dikt: Rettferdighet

  La sannheten bli hørtet nytt kapittel åpnesla alle Kinas murer falle.La verden kjenne løgnenebak partiets * forkledningla ropet om rettferdighet skape gjenlyd.
 • Dikt: En ny sol stiger opp

  Kina, en ny sol stiger oppgjennomtrenger skygger og fengselsmurerlar lys fylle et hvert hjerte og hjørnehvor mang en samvittighet kommer til bevissthet
 • Dikt: Vegger av skam

  Bak alle Kinas vegger av skamgjemmes bitre, kalde og lemlestete hjerter uten samvittighet og uten en tåre å felleAvslutter dette kapitlet med forbrytelseren enkel sak av sannhet og tidnår verden kan se bortenfor løgnene dine.
 • Dikt: Blir lyst

  Har mørknet himmelenforgiftet jordenforpestet nasjoner og hjerter likeså.
 • Diktfilm: "Losar Kosmos Heim"

  En diktfilm hvor det er tatt utgangspunkt i diktet "Losar Kosmos Heim ", skrevet av en norsk Falun Gong-utøver. Diktet er skrevet på nynorsk i en diktform som heter fornyrdislag, en gammel norrøn diktform for høydiktning. Diktet er akkompagnert med bilde og musikken "Ascending on the path home", (Stiger opp på veien hjem).
 • Diktfilm: Fresvikbreen

  En diktfilm hvor det er tatt utgangspunkt i diktet "Ved Fresvikbreen ", skrevet av en norsk Falun Gong-utøver, og akkompagnert med bilde og musikk. Diktet er skrevet på nynorsk i en diktform som heter fornyrdislag, en gammel norrøn diktform for høydiktning.
 • Dikt: Sannhet

  Et bilde, kaldt og skarptav skyet himmel og mørk horisont.Hvor sannhet er utalt og ondskap regjererKinas dyrebare land er fortsatt Partiets* domene.