Nyheter fra Kina

Mishandling og tortur i forfølgelsen | Det kinesiske folk våkner opp til fakta | Propaganda | Annet | Rettsak

 • Eldre mann dømt til 10 års fengsel for å gi vekslepenger

  En mann på 67 år ble dømt til 10 års fengsel for å ha gitt en kyllingselger vekslepenger. Han ble gitt denne lange dommen fordi sedlene han ga, hadde håndskrevne beskjeder om Falun Gong, som er en spirituell metode som blir forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet. Han gir Falun Gong æren for å ha kurert et alvorlig hjerteproblem og sa en gang: ”Jeg var en døende mann, men Falun Gong har gitt meg et nytt liv. Hvordan kan jeg slutte med å gjøre en så god metode?”
 • “Det finnes ikke noen lov i Kina som kriminaliserer Falun Gong”

  En Falun Gong-utøver ble nylig stilt for retten for å ha distribuert informasjon om Falun Gong, som er en spirituell metode som forfølges av Det kinesiske kommunistpartiet. Utøveren ble arrestert den 13. juli 2016 og møtte i retten den 1. desember. Advokaten hans sa at han var uskyldig fordi det ikke finnes noen lov i Kina som kriminaliserer Falun Gong og at hans klient bare utøvde sin konstitusjonelle rett til trosfrihet og pressefrihet.
 • 72 år gammel utøver internert i over hundre dager

  En utøver på 72 ble arrestert av offiserer fra en sikkerhetsavdeling om morgenen den 26. august 2016. Hjemmet hennes ble ransaket, og de personlige eiendelene, inkludert mange Falun Gong-bøker, ble konfiskert. Hun har sittet i interneringssenteret i over hundre dager. Offiserer fra Putuo lokale sikkerhetsavdeling opprettet saken og overførte den til påtalemyndigheten. Det ble leid inn en advokat for å forsvare henne.
 • Bestemor stilt for retten på grunn av sin overbevisning

  En Falun Gong-utøver ble stilt for retten den 9. desember 2016 for å ha nektet å oppgi Falun Gong, en åndelig metode som forfølges av det kinesiske kommunistregimet. Hun ble arrestert den 28. juni 2016 og har nylig innledet en sultestreik i forvaringssenteret i protest mot den ulovlige fengslingen.
 • Kina: Bannere og plakater som informerer om forfølgelsen av Falun Gong

  Bannere og plakater om Falun Gong som informerer om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse og om å få den tidligere kinesiske diktatoren Jiang Zemin stilt for retten, dukket nylig opp langs hovedgater, i veikryss og på andre offentlige plasser en rekke steder i Kina, som i Jilin, Liaoning, Hebei, Hubei og Shangdong prinsen.
 • Utøver slått gjentatte ganger i fengsel

  En Falun Gong-utøver ble i 2015 dømt til fem års fengsel. Han har sittet i fengselet siden mai 2016. En fengselsbetjent førte utøveren inn på et lite kontor den 28. august 2016 og slo ham i ansiktet med skoen sin foran flere innsatte. De innsatte som var øyenvitne til episoden, har siden slått utøveren regelmessig.
 • Nytt kinesisk år: Hanens år

  I følge kinesisk astrologi starter det nye året lørdag 28. januar 2017 og varer til og med 15. februar 2018. Kineserne starter feiringen 28. januar og slutter med laternefestival 15 dager etter. Nyttår er den viktigste av de tradisjonelle kinesiske helligdagene. Det kinesiske nye året 2017 er hanens år. Kinesisk horoskop sier ikke hva som vil skje dette året, men gir “en begrunnet prognose om sannsynligheten for at visse betingelser oppfylles i virkeligheten”.
 • Kvinne stilt for retten for sin overbevisning

  En utøver ble stilt for retten den 23. desember 2016 for å ha brukt en åndelig metode (Falun Gong) for å underminere håndheving av loven. Dette er en standard påstand, brukt av det kinesiske kommunistregimet, i forsøk på å ramme og fengsle Falun Gong-utøvere. Utøverens advokat argumenterte med at ingen lov i Kina kriminaliserer Falun Gong og at klienten ikke burde ha vært arrestert for å utøve sin konstitusjonelle rett til trosfrihet og pressefrihet.
 • Falun Gong-kalendere godt mottatt på bussterminal

  ”Jeg dro hjemmefra med minst 50 Falun Gong-kalendere. På bussen fant jeg fram en som jeg kunne lese på. Da vi nærmet oss det siste stoppet, var det ti passasjerer igjen. Jeg ønsket å dele ut en kalender til hver av passasjerene. En av passasjerene kom bort til meg for å se på den vakre kalenderen. Jeg fortalte ham at den ikke bare var vakker, men at den også inneholdt informasjon om Falun Gong. Så tilbød jeg ham en. Deretter spurte de andre også om å få en kalender.”
 • Advokat krevde bevis på gyldighet av arrestasjonen

  En utøver møtte i retten den 8. november 2016. Han nektet å frasi seg Falun Gong, som er en åndelig metode som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Advokaten hans sa i retten at politiet ikke hadde lagt fram en ransakingsordre da de arresterte ham. De ransaket hjemmet hans den 3. desember 2016. Bare noen få dager etter høringen ble advokaten informert av retten at han skulle se på saksmappen en gang til. Advokaten ble sjokkert da han så at en ransakingsordre var lagt til.
 • Prøveløslatelse på medisinsk grunnlag opphevet

  En utøver som er fengslet for sin overbevisning, har vært svært syk siden mai 2016. Han ble innvilget prøveløslatelse på medisinsk grunnlag, men bare to uker etter løslatelsen ble han ført tilbake til fengselet. Utøverens familie har klaget til fengselsledelsen, men den lokale domstolen har nektet å ta saken opp til høring. Utøveren ble arrestert den 9. april 2013. Han ble dømt til 8 års fengsel den 16. oktober 2014 fordi han nektet å gi opp Falun Gong, som er en åndelig metode som forfølges av det kinesiske kommunistregimet.
 • Utøver arrestert gjentatte ganger for sin tro på Falun Gong

  To Falun Gong-utøverne anmeldte Jiang Zemin, som er tidligere leder av kommunistregimet, for å ha forfulgt Falun Gong-utøvere. De to ble arrestert få måneder etter at de sendte inn anmeldelsen. De ble begge overført til et fengsel sent i oktober 2016 og ulovlig dømt til fire års fengsel.
 • Advokat anmodet aktor å droppe urettmessige sak

  En ingeniør ble arrestert av tjenestemenn fra en politistasjon og distriktets kriminalpoliti den 25. juni 2016. Det var kun få måneder etter at hun ble løslatt fra et kvinnefengsel. Der var hun fengslet i fem år for å ha hengt opp små plakater om forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Den siste arrestasjonen av henne skyldtes at hun hang opp noen lignende informasjonsplakater. Etter politiets varetekt surret de henne inn med tape og låste henne inne i et jernbur.
 • Tre utøvere arrestert for søk på internett

  To utøvere ble arrestert i oktober og november 2016 for å ha surfet på utenlandske nettsider og lest om Falun Gong. En av Falun Gong-utøverne ble først dømt til ett års prøvetid i april 2015 og deretter fengslet i oktober 2016 for å ha sendt Falun Gong-informasjon via mobiltelefon og datamaskin. Dette ble sporet av kinesisk internettpolitiets GPS-systemer.
 • Kina: Pianolærer fengslet for å ha levert ut Falun Gong-materiell

  En ung pianolærer ble arrestert på arbeidsplassen sin den 26. november 2016. Det var foreldrene til en student som anmeldte henne fordi hun ga dem en bordkalender med informasjon om Falun Gong, som er en åndelig metode som forfølges av det kinesiske kommunistregimet.