Nyheter fra Kina

Mishandling og tortur i forfølgelsen | Det kinesiske folk våkner opp til fakta | Propaganda | Annet | Rettsak

 • Mor og sønn arrestert for å anmelde Jiang Zemin

  Tjenestemenn fra en politistasjon i Beijing dro til en Falun Gong-utøvers bolig den 19. november 2015. De arresterte ham for å ha anmeldt Jiang Zemin (tidligere leder av Det kinesiske kommunistregime som startet forfølgelsen av Falun Gong i 1999). De samme tjenestemennene arresterte også moren som da var på besøk hos en annen sønn.
 • Danmark: Falun Gong-utøver ber om hjelp til å redde fengslede søstre i Kina

  Den eldste og yngste søsteren til Wei Zaiqun, som bor i Danmark, er ulovlig fengslet i Kina på grunn av sin tro på Falun Gong. Wei gråter når hun snakker om søstrene sine. Moren er nær 80 og reiser stadig mellom to interneringssentre for å besøke døtrene. Men hun blir nektet å treffe dem. Hun har til og med blitt truet med at døtrenes forvaring vil bli utvidet.
 • Mann arrestert for å ha vitnet for konen i retten

  Etter at en utøver forsvarte konen i tingretten, ble han arrestert av myndighetene etter at rettsaken var avsluttet. Familien spurte myndighetene hvor han oppholdt seg, men de fikk kun unnvikende svar. Både mann og kone er utøvere av Falun Gong. Siden forfølgelsen startet i 1999, har de begge vært illegalt arrestert, torturert i tvangsarbeidsleirer og utsatt for hjernevask og fengsling.
 • Folk ønsker å frasi seg sitt medlemskap i Det kinesiske kommunistpartiet

  Jeg tok med meg flere utøvere til et lokalt marked i min taxi. Der delte vi ut bordkalendere med informasjon om Falun Dafa. Vi sto ved et veikryss og ropte ut til folkemengden at vi hadde gratis kalendere. Flere kom bort til oss og ønsket å få en kalender. Jeg informerte dem om Falun Gong og forfølgelsen og spurte om de ønsket å frasi seg sitt medlemsskap i Det kinesiske kommunistpartiet.
 • Tidligere universitetslektor anmelder tidligere kinesisk diktator

  En tidligere universitetslektor leverte nylig inn en anmeldelse mot tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet for smerten og lidelsen hun har gjennomgått de siste 16 årene og for forfølgelsen av Falun Gong. Utøveren sendte klagen til påtalemyndigheten og høyesterett og krevde at Jiang Zemin som iverksatte forfølgelsen av Falun Gong i 1999, skal holdes ansvarlig for tapene og dødsfallene som Falun Gong-utøvere har opplevd.
 • Hvorfor tar kineserne avstand fra Kommunistpartiet?

  Du har kanskje lest historier på nettsiden Minghui om at kinesere frasier seg sitt medlemsskap i Kommunistpartiet. De fleste gjør det i Kina, mens andre tar valget når de besøker andre land. Etter at boken ”Ni kommentarer om Kommunistpartiet” ble publisert i 2004, har rundt 200 millioner kinesere frasagt seg sitt medlemsskap i partiet og dets tilhørende organisasjoner.
 • Kvinne sendt til forvaring for å ha anmeldt Jiang Zemin

  En utøver fra Indre Mongolia ble arrestert fordi politiet hadde fått informasjon om at hun hadde anmeldt Jiang Zemin, den tidligere kinesiske diktatoren som satte igang forfølgelsen av Falun Gong. Offiserer brøt seg inn i hjemmet til utøveren om morgenen den 18. oktober 2015. De arresterte henne og ransaket hjemmet.
 • Kvinne lå bevisstløs i 30 minutter i en rettsal uten medisinsk tilsyn

  En utøver mistet plutselig bevisstheten før oppstarten av rettshøring nummer to. Hun ble arrestert fordi hun praktiserte Falun Gong, en åndelig metode som forfølges av Det kinesiske kommunistregimet. Dommeren ventet en halv time på at rettsformannen skulle komme og dermed samtykke at utøveren fikk medisinsk tilsyn.
 • Eldre kvinne arrestert på togstasjonen

  En eldre Falun Dafa-utøver ble ulovlig arrestert på togstasjonen og ført til et forvaringssenter der hun ble holdt i 15 dager fordi hun praktiserte Falun Gong. Hun skulle gå inn i et tog for å reise og besøke sin alvorlig syke søster i Jinzhou den 5. mars 2015 da en tjenestemenn fra Lingyuan politistasjon arresterte henne.
 • Forsvarsadvokat ba om at dommeren ble erstattet

  En utøver ble ført for retten for andre gang om ettermiddagen den 10. mars 2015. Forsvarsadvokaten ba dommeren om å gi ordre om at håndjernene skulle bli fjernet fra den tiltalte. Dommeren svarte: ”Det er ikke nødvendig å fjerne håndjernene når namsmannen mener at det ikke er nødvendig.” Rettssaken måtte utsettes i flere timer etter at forsvarsadvokaten ba om at rettens formann skulle erstattes fordi han nektet å fjerne utøverens håndjern og i tillegg være inhabil i saken.
 • Kinesiske myndigheter bruker ID-kort for å arrestere Falun Gong-utøvere

  Seks Falun Gong-utøvere ønsket å reise med tog den 9. september 2015. Da de kjøpte billetter på togstasjonen, måtte de vise ID-kort. Kortene ble scannet, og to av utøverne ble innbrakt til politistasjonen. Der ble flere Falun Gong-bøker, brosjyrer og annet informasjonsmateriell konfiskert.
 • Utøvers ektemann: “Jeg også ønsker å anmelde Jiang Zemin!”

  Jeg fikk en telefon fra politistasjonen den 23. september 2015. En tjenestemann ringte for å få bekreftet informasjon fra meg. “Ønsker du å få mer opplysning om min anmeldelse av Jiang Zemin”, spurte jeg. Han svarte ja. Jeg ba ham ta samtalen over telefon. Han sa det var bedre om vi møttes ansikt til ansikt. Jeg gikk med på å møte ham.
 • Familien forsøkte å redde en Falun Gong-utøver

  En Falun Gong-utøver ble arrestert av tjenestemenn fra en politistasjon den 11. september 2015 mens hun delte ut Shen Yun DVD’er (en danse- og musikkforestilling). Hun ble anholdt i over 15 dager i et forvaringssenter før hun ble overført til et senter for hjernevask. Familien hennes har forsøkt å få henne løslatt. Familien fikk en forvaringsordre. I den stod det: ”……. forvares i 15 dager etter §27, punkt 2 i Kinas offentlige sikkerhet- og administrative straffelov for å ha forstyrret offentligheten og skadet andre ved å informere om falsk religion og qigong.”
 • Rettsdokumenter om ulovlig forvaring

  ”Foreldrene mine ble ulovlig dømt av en kinesisk domstol til fem års fengsel i 2002 for å praktisere Falun Gong. Etter at mor og far ble løslatt i 2007, diskuterte de hva de skulle gjøre med dokumentene som retten hadde sendt dem. Far mente at det var skamfullt å beholde dokumenter som var utstedt av en kommunistisk domstol og at papirene skulle ødelegges. Moren min så det på en annen måte: “Vi burde ikke ødelegge dem. Dokumentene vil være bevis når tiden er inne for å saksøke Jiang Zemin i retten.”
 • Kinesisk uttrykk: Helhjertet hengivenhet (專心致志)

  For lenge siden levde en sjakkmester som het Yi Qiu. Han var kjent for å være den største sjakkspilleren på den tiden. En gang hadde han to elever, og han ga dem undervisning hver dag. En dag lærte han dem noen viktige teknikker innen sjakkspill. Elev A lyttet oppmerksomt og gikk fullstendig inn i det. Elev B så ut som han lyttet, men sinnet hans var opptatt av noe helt annet.