Støttende røster

 • EU-parlamentet: Dokumentarfilmen "Letter from Masanjia"

  En visning av dokumentarfilmen "Letter from Masanjia" ble arrangert i EU-parlamentet den 4. desember 2019. Medlemmer av internasjonale menneskerettighets-organisasjoner, FN og nyhetsmedier deltok på arrangementet som var sponset av Tomas Zdechovsky, som er tsjekkisk representant i EU-parlamentet.
 • Sveits: Folkevalgte viste sin støtte

  Utøvere i Sveits gjennomførte et arrangement foran kontoret til FN’s høykommisjonær for menneskerettigheter ved bredden av Genfersjøen i Sveits den 20. juli 2018. Flere folkevalgte talte enten personlig ved arrangementet eller sendte brev for å uttrykke sin støtte til Falun Gong-utøvernes arbeid for å stanse forfølgelsen.
 • Storbritannia: Forum i parlamentsbygningen satte søkelys på Falun Gong i Kina

  Et forum som fokuserte på forfølgelsen av Falun Gong i Kina, ble arrangert i Det brittiske parlamentet den 18. juli 2018 , to dager før markeringen av starten på den grufulle 19-årige forfølgelsen i Kina. Mange parlamentsmedlemmer og eksperter uttrykte sin støtte til den pågående kampanjen for å stanse forfølgelsen. Noen deltok personlig, mens andre sendte støttebrev som ble lest opp under arrangementet. Parlamentsmedlem Jim Shannon var vert.
 • USA: Over 15 000 støttet kravet om å stoppe organhøsting i Kina

  En rolig og vedvarende grasrotbevegelse finner sted i Seattle og omegn. Målet er å informere om brudd på menneskerettigheter begått av det kinesiske regimet og få en slutt på forfølgelsen av Falun Gong, samt slutt på organhøsting fra samvittighetsfanger i Kina.
 • Falun Gong-utøver fra Sverige: “Stopp den ulovlige rettssaken i Dalian!”

  “Jeg er Falun Gong-utøver fra Sverige. I desember 1998 og januar 1999 besøkte jeg Kina sammen med andre medutøvere fra Sverige og andre land. Under nyttårsfeiringen bodde vi i Dalian og møtte utøvere der. Mer enn 10 000 utøvere trente sammen i byen, og dette var en periode i livet mitt jeg aldri vil glemme. Å være i disse omgivelsene med et så høyt energinivå og møte disse utøverne i løpet av disse dagene, gjorde meg enormt takknemlig for Falun Dafa og en dyp takknemmelighet for å være Dafa-utøver. Vi feiret nyttårs-aften sammen. Det var et rørende øyeblikk. Vi vestlige utøvere skrev et brev til myndighetene i byen fordi det hadde vært utøvet litt press på Falun Gong i Dalian.”
 • Canada: Tvangsarbeidleirene i Kina "...er tvungne organdonorbanker" og slavearbeidsleire.

  Tidligere canadisk statssekretær (Asia – Stillehavet) David Kilgour og menneskerettsadvokat David Matas skrev et brev sammen til statsminister Stephen Harper den 31. januar 2012. De kom med en anmodning om å be styresmaktene stoppe eksporten av produkter fra slavearbeid til Canada. Harper har takket ja til en invitasjon om å besøke Kina.
 • Tyskland: Falun Gong-utøvere protesterer mot kinesisk tjenestemann

  Falun Gong-utøvere protesterte mot Jia Qinglins besøk foran Det tyske museumet i München den 31. oktober 2011. Jia Qinglin er en av de elleve i Det kinesiske kommunistpartiets sentralkomitè som direkte har deltatt og presset frem forfølgelsen av Falun Gong-utøvere. Disse personene er under etterforskning av “World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong”. Jia er også en av de fem hovedgjerningsmennene i forfølgelsen av Falun Gong som ble saksøkt av spansk nasjonal domstol for å ha begått forbrytelser, folkemord og tortur.
 • Storbritannia: ”Leger mot tvunget organhøsting” arrangerer et seminar i Glasgow

  ”Leger mot tvunget organhøsting” arrangerte et seminar som het ”Organtransplantasjon ved et veiskille” den 5. september 2011 i Glasgow i Storbritannia. Konklusjonen ble i hovedsak at Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) høster organer fra levende Falun Gong-utøvere. Dette seminaret utløste vidtrekkende oppmerksomhet om KKP’s forbrytelser.
 • Island: Utenriksministeren ber Falun Gong-utøvere om unnskyldning på vegne av den islandske regjeringen

  Ossur Skarphedinsson er utenriksminister på Island. Han bad nylig om unnskyldning på vegne av den islandske regjeringen for den behandlingen Falun Gong-utøvere ble utsatt for da den kinesiske presidenten besøkte Island sommeren 2002.
 • Spania: ”KKP (Det kinesiske kommunistpartiet) er mer ondt enn jeg trodde.”

  Utøvere i Spania arrangerte en aktivitet på plassen foran rådhuset i Santander. De fortalte turister og innbyggere om Falun Gong og om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) brutale forfølgelse av utøvere i Kina.
 • Nederland: Nederlansk media har avslørt lovbrudd og løgner og motarbeidet forfølgelsen i Kina i flere år

  I 1999 startet Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) forfølgelsen av Falun Gong. Etter dette begynte Falun Gong-utøvere å spre fakta og motarbeide forfølgelsen. Da media i Nederland skjønte hva som skjedde i Kina, begynte de å avsløre KKPs lovbrudd og løgner og å gjøre sannheten om forfølgelsen av Falun Gong kjent for folk flest.
 • Belgia: Kinesiske turister får høre om forfølgelsen av Falun Gong i Kina

  Hver lørdag i sommer arrangerte belgiske Falun Gong-utøvere stand på det mest travle stedet i Brussel. De leverte ut materiale og snakket med forbipasserende om alle fordelene med å praktisere Falun Gong. De snakket også med folk om brudd på menneskerettigheter som Det kinesiske kommunistpartiet begår mot Falun Gong.
 • Falun Gong-samling for å stoppe Det kinesiske regimets største menneskerettighetsbrudd.

  I anledningen av ASEM 8-møtet 4. og 5. oktober og EU-Kina toppmøtet 6. oktober i Brussel bad ”Den europeiske Falun Dafa-foreningen” de deltagende statsoverhodene og EU om å bruke anledningen til å oppfordre kinesiske myndigheter til å løslate alle Falun Gong samvittighetsfanger og gjøre slutt på Det kinesiske kommunistregimets systematiske kampanje av undertrykkelse, vilkårlig fengsling og tortur.
 • Belgia: Samling mot KKPs (Det kinesiske kommunistpartiets) forfølgelse under EU-Kina toppmøte

  Direktør for ”Human Rights Without Frontiers International”, Willy Fautre, sa at Falun Gong utøvere sannelig var hovedofre for KKPs regime. Mange er døde som følge av forfølgelsen. Han sa at EU ikke skulle glemme deres prinsipielle verdier om demokrati, lovlig institusjon og menneskerettigheter og at de burde hjelpe de som deler og verner om disse verdiene.
 • Tyskland: Kinesiske turister melder seg ut av KKP (Det kinesiske kommunistpartiet) i München

  ”Servicesenteret for Utmelding av Det kinesiske kommunistpartiet” arrangerte aktiviteter i sentrum av München den 18. september for å støtte 80 millioner kinesere som har meldt seg ut av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og deres assosierte organisasjoner.