Nyheter fra verden

Nyheter fra resten av verden | Medieoppmerksomhet og pressemeldinger

 • Macao: Falun Gong-utøvere markerte 15-årsdagen for forfølgelsen

  Falun Gong-utøvere i Macao arrangerte aktiviteter den 19. april 2014 på en åpen plass nær St. Dominic kirken for å markere forfølgelsen som startet for 15 år siden. Den 25. april 1999 demonstrerte 10.000 utøvere i Beijing utenfor Zhongnanhai-kvartalet. De ønsket at myndighetene skulle tilkjennegi deres lovmessige rett til å praktisere Falun Gong og at utøverne, som ble fengslet av Tianjin politistasjon, skulle løslates.
 • USA: Nytt opptak ved "Fei Tian Academy of the Arts" og avdeling for musikk ved Fei Tian College

  ”Fei Tian Academy of the Arts” annonserte i dag at de mottar søknader om å bli opptatt ved akademiet. Audition holdes den 15. mai 2014. Søkerne må praktisere Falun Dafa eller komme fra utøverfamilier og tilstrebe seg å lære metoden.
 • USA: Musikken til “Falun Dafa er bra” ljomte i gatene i Washington DC

  Falun Gong-utøvere representerte det eneste kinesiske innslaget i den årlige paraden på St. Patricks dag i Washington DC den 16. mars 2014. Midjetromme-gruppen bestod av lokale Falun Gong-utøvere som marsjerte nedover Constitution Avenue i Washington DC. Et grønt, stort banner, laget spesielt for anledningen, ledet gruppen med ordene ”Falun Dafa: Sannhet – Medfølelse - Toleranse”, etterfulgt av midjetrommere. Trommerne spilte blant annet ”Falun Dafa er bra” og ble tatt vel imot av tilskuerne.
 • Canada: Utøvere i Toronto foteller om Falun Gong og forfølgelsen

  Etter som folk i Kina har vært bedratt av Det kinesiske kommunistpartiets hatpropaganda, er et stort antall kinesiske turister i utgangspunktet fiendtlige overfor Falun Gong. De blir mer åpne for diskusjon med utøverne etter at de har fått informasjon om Falun Gong og forfølgelsen. Når de blir vitne til den fredelige naturen til Falun Gong og lærer mer om den brutale forfølgelsen, er det mange som velger å melde seg ut av partiet.
 • Canada: Informasjon om Falun Gong og forfølgelsen ved Rådhuset i Toronto

  Falun Gong-utøvere er daglig utenfor Rådhuset i Toronto. Rådhuset er et landemerke i Toronto og et sted kinesiske turister bare ”må” besøke. Utøverne hilser de kinesiske turistene varmt velkommen og hjelper dem med å ta gruppebilde, introduserer lokal skikk og kultur og hjelper dem med å reservere seg fra deres medlemskap i Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og dets tilstøtende organisasjoner. Det hender at det blir over 50 slike reservasjoner per dagen.
 • Canadisk parlamentsmedlem med lovforslag for å forhindre organhøsting

  Lovforslaget som ble introdusert for Det canadiske parlamentet den 6. desember 2013, ber om at alle de som, med viten, er involvert i organhøsting, skal sanksjoneres. Canadiske borgere, så vel som utenlandske borgere på canadisk territorium, vil da kunne dømmes etter loven. Lovgivningen vil føre til at det blir laget en liste med personer som trolig har deltatt i organrøveri. Det vil kreves dokumentasjon på opphavskilden til organene som blir brukt i transplantasjoner.
 • Israel: Medier rapporterer om organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere i Kina

  Etter en høring i det israelske parlamentet (Knesset) den 17. februar 2014 som fordømmer de kinesiske styresmaktenes organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere, har mer enn ti større israelske mediekanaler kommet med rapporter om forfølgelsen av Falun Gong i Kina de siste to ukene.
 • Politi i Kina får opplysning om Falun Gong og forfølgelsen

  Mens forfølgelsen av Falun Dafa fortsetter i Kina, ringer mange Falun Dafa-utøvere utenfor Kina til polititjenestemenn som har deltatt i forfølgelsen i Kina. De ønsker å opplyse politiet og hjelpe dem til å gjennomskue den negative propagandaen som blir fabrikkert av Det kinesiske kommunistpartiet. De ber alle om å avstå fra å skade uskyldige, lovlydige borgere.
 • Canadas utenriksminister uttrykker bekymring for forfølgelsen

  ”Regjeringen i Canada benytter alle muligheter for å uttrykke sin bekymring overfor den kinesiske regjeringen gjennom å benytte bilaterale og multilaterale kanaler. Statsminister Harper og jeg har tatt opp saker vedrørende menneskerettigheter og religionsfrihet direkte med vår kinesiske motpart under besøket i Kina og i våre bilaterale møter, også når det gjelder Falun Gong-utøvere.”
 • Australia: Krav om å stanse organhøsting i Kina

  En annerledes aktivitet på nyttårsaften ble arrangert på det travle City-torget i Melbourne i Australia. Sent på dagen den 31. desember satte Falun Gong utøvere opp bannere og plakater med informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. De viste Falun Gong-øvelsene og samlet underskrifter på en petisjon som krever lovgivning for å stanse det kinesiske regimets tvungne organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere som er fengslet i Kina.
 • ”Selvbrenning på Tienanmen-plassen” for å sverte Falun Gong

  Nylig startet Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) igjen sin propaganda om den fabrikkerte ”selvbrenningen på Tienanmen-plassen”. For at flere skal få kjennskap til hva som egentlig hendte og dermed redde mennesker fra KKP sin propaganda, publiserer vi den nye artikkelen fra WOIPFG (Verdensorganisasjonen for å etterforske forfølgelsen av Falun Gong).
 • Ved amerikansk kongress: “Hjelp til å få fedrene våre løslatt fra fengsel i Kina!”

  Møtet i kongressens utenriksdepartement avdeling for menneskerettigheter den 5. desember 2013 hadde fokus på fem døtre og deres modige løfte om å befri fedrene fra forfølgelsen i fastlands Kina, samme dag som USA’s visepresident Joe Biden besøkte Kina. Danielle gråt under talen da hun viste fram tregjenstanden faren hadde polert i fengselet. Hun sa: “15 år, og dette er det eneste jeg har fått fra ham.” Dette lille beviset på kjærlighet kom for to måneder siden via en slektning som besøkte far i fengselet.”
 • Canadas regjering satte søkelys på forfølgelsen av Falun Gong

  Et møte i regjeringen i Ottawa om menneskerettigheter satte søkelys på forfølgelsen av Falun Gong i Kina generelt og på organtyveriets grusomhet i særdeleshet. Ulike embetsmenn ga støtte til Falun Gong på møtet den 9. desember 2013, dagen før Den internasjonale menneskerettighetsdagen.
 • USA: ”Forfølgelsen i KIna har betydning for USA”

  Greg Autry som er en kjent gründer, forfatter og pedagog, delte sine tanker om hvordan forfølgelsen av Falun Gong er en omfattende, systematisk sak som har betydning for amerikanere, den amerikanske økonomien og resten av den vestlige verden. ”Takk. Jeg er glad for å være her. For en nydelig dag å være her i et fritt land og uttrykke vår lovmessige rett til å si hva vi vil, fortelle sannheten og ikke bli forfulgt.”
 • Fotoutstilling rørte folk øst i Tyrkia

  En Falun Gong fotoutstilling med temaet “fredelig protest” ble arrangert i byen Diyarbakir øst i Tyrkia den 22. - 24. november 2013. Den samme utstillingen ble vist i byen Hatay sør i Tyrkia en måned tidligere. Fotoutstillingen ble vist i utstillingslokalet til en kafé som er kjent for sitt naturlige og klassiske trekk og blir hyppig besøkt av studenter og kunstnere.