Utøvere utveksler erfaringer

 • Erfaring fra Europa: ”Noe begynte å forandre seg inni meg, utenfor min kontroll”

  ”Jeg ønsker i erfaringsdelingen min å uttrykke, uten unødig opprømthet, den store følelsen av et hellig øyeblikk da Fa fant meg. Jeg følte meg flau og lykkelig på samme tid; spesiell og forvirret, for jeg forsto ikke hva som skjedde og hvordan kun en mannlig stemme og en melodi på en kassett kan ha en slik innflytelse på meg på en slik kraftfull måte og som førte til en sterk emosjonell kollaps.”
 • Erfaring fra USA: Syklet nær 5000 km for å redde barn i Kina

  ”Jeg er 15 år gammel. I sommer deltok jeg i sykkelrittet Ride2Freedom (Sykling for frihet). Prosjektet hadde som mål å forsøke å redde barn i Kina som er blitt foreldreløse på grunn av forfølgelsen av Falun Gong. Tretti unge Falun Gong-utøvere fra 16 land syklet fra vestkysten til østkysten av USA. Vi startet i Los Angeles den 1. juni 2015 og endte i Washington D.C. den 16. juli. Totalt var det en strekning på nær 5000 km. Jeg lærte mye på turen og vil gjerne fortelle om disse erfaringene til min Mester og mine medutøvere.”
 • Gi slipp på egoisme

  ”Før jeg fikk Fa for seks år siden lette jeg etter en mester og en kultiveringsvei som virkelig lot meg kultivere. Jeg ønsket imidlertid ikke forlate samfunnet fordi jeg trodde at alle har en oppgave de skal oppfylle. Jeg følte at folk trengte meg. Da jeg begynte å praktisere Falun Gong i 2009, følte jeg dypt i hjertet at jeg hadde funnet min Mester. Alt var så kjent, og jeg følte stor takknemmelighet.”
 • Erfaring: Fra Binding til resultater

  ”Jeg ønsker å dele med dere en binding som er grunnen til at jeg fjerner meg fra en opprett vei. Heldigvis har jeg oppdaget denne bindingen allerede, men har ikke helt kvittet meg med den: Jeg har et stort ønske om å oppnå resultater, og det har sin årsak i andre, mer dypere og skjulte fastholdende. Før jeg begynte å kultivere Dafa, var jeg en overbevist ateist. Omgivelsene mine var fylt av materialisme, og jeg tok eksamen i logistikk ved universitetet.”
 • Europeisk utøver: Å høyne moralen gjennom prøvelser

  ”Det siste året med kultivering har for meg vært turbulent. Jeg ønsker og håper at jeg kultiverer genuint – kultiverer med den entusiasme og med hjertet som da jeg først ble kjent med Dafa. Jeg er sikker på at jeg kunne ha gjort det bedre. Jeg kunne ha sett mer inn i meg selv, og jeg kunne ha vært flittigere. Jeg har snublet mange ganger, men har alltid kommet meg på beina igjen for å fortsette reisen. Det er jeg svært takknemlig for.”
 • Erfaring: "Jeg takker Mesteren for all den kunnskapen jeg har fått"

  ”Jeg ble født i Peru. Fars familie kommer fra Kina, og mors familie kommer opprinnelig fra Spania. Begge familiene var immigranter som bosatte seg i Peru i begynnelsen av forrige århundre. Denne erfaringen handler mest om mitt personlige liv. Det største problemet jeg har måttet forholde meg til i livet, stammer fra barndommen. Jeg forsto at jeg ikke var ønsket av mine foreldre, spesielt av min far; bare tolerert. I hele min barndom og inn i voksen alder har jeg følt at livet har vært vanskelig. Materielt sett var det ingenting som manglet, men følelsesmessig var mye vanskelig å takle."
 • Østerriksk utøver: Shen Yun forandret min kultivering fundamentalt

  ”Jeg ble kjent med Falun Dafa i 2012. Jeg hadde hørt om forestillingen Shen Yun Performing Arts og funnet ut at var en kinesisk danseforestilling der artistene er Falun Dafa-utøvere. Dette var slik jeg forsto det. Det var ikke før sommeren 2013 at jeg fant ut at lokale utøvere var involvert i forberedelsene til Shen Yun. Jeg ønsker å dele noe av den forståelsen jeg fikk før og mens Shen Yun ble vist i Wien i 2014. Denne forståelsen har vært medvirkende til en grunnleggende forbedring i min kultivering.”
 • Erfaringer fra Falun Dafa-konferansen 2015

  Falun Dafa-utøvere fra over 30 europeiske land deltok på Den europeiske erfaringskonferansen 2015 den 20. september i utkanten av Wien. 21 utøvere fra 13 europeiske land og USA holdt taler. På grunn av deltakernes multikulturelle bakgrunn ble talene oversatt og lest opp på sju språk, kinesisk, engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk og italiensk.
 • USA: Erfaring: Samle opprette tanker og lykkelig promotere Shen Yun

  Jeg kommer fra sørspissen av Kaohsiung i Taiwan. I fjor var ikke billettsalget for Shen Yun i byen vår godt nok. Uken før åpningsforestillingen var det fortsatt ganske mange usolgte billetter i midtre og lavere prisklasser. Utøvere fra byer hvor Shen Yun allerede var ferdige med forestillingen, kom en etter en for å hjelpe oss. Selv om billettene til slutt ble nesten utsolgt, fylte de tomme setene oss likevel med dyp beklagelse og skapte barrierer i utøvergruppen. Da vi så tilbake på det som hadde skjedd, var alle hele tiden opptatt av å diskutere hvordan vi kan gjøre det bedre.
 • USA: Erfaring: Å finne veien og få utvidet min medfølelse

  Det er første gangen jeg skriver en artikkel og deler mine erfaringer. Jeg har hatt mye jeg ville fortelle Mesteren helt fra jeg startet å kultivere, men jeg har ikke klart å oppfylle dette ønsket på grunn av mine menneskelige fastholdende. Med medutøveres oppmuntring er jeg endelig i stand til å gjøre det. Jeg fant Falun Dafa, det jeg hadde søkt etter hele livet, i mai 1998. Jeg vil kort beskrive prosessen hvordan den bunnløse Buddha-Fa har forandret meg fra en konkurrerende og arrogant person til å bli en medfølende Dafa-utøver dedikert til å redde vanlige mennesker.
 • USA: Erfaring: “Nå skjønner jeg meningen med livet”

  Dean Tsaggaris er 45 år gammel og dataingeniør fra Silicon Valley. Han begynte å praktisere Falun Gong i 1997. Under New Yorks Falun Dafa kultiverings-erfaringskonferanse i mai, fikk han sjansen til å fortelle hvilken nytte han har hatt av Falun Gong, både fysisk og åndelig. Dean begynte å praktisere Falun Gong rett etter avgangseksamenen fra universitetet i 1997. Han fortalte at han hadde vært på leting etter mange svar og meningen med livet siden han begynte på universitetet.
 • Vestlige utøvere oppsummerte erfaringskonferansen i New York 2015

  Mer enn 8000 Falun Dafa-utøvere fra over 50 land deltok på New Yorks erfaringskonferanse 2015 ved Barclays Center i Brooklyn i New York den 14. mai. På konferansen fortalte de hvordan de hadde forbedret seg selv gjennom å følge Falun Dafas prinsipper.
 • Utøver fra New York: Å våkne opp og lære å kultivere

  ”Dette er noe av det første man lærer når man studerer Zhuan Falun. Men det har tatt meg mange år å fatte hva det betyr for meg i min egen kultivering og hvordan man genuint setter det ut i livet. Forfølgelsen i Kina begynte i 1999, bare noen få måneder etter at jeg begynte å kultivere. Vi ble umiddelbart revet med inn i Fa-opprettingen. Vi var travelt opptatt med å gjøre mye hver dag, lage materiell, kontakte pressen, møte embetsmenn og holde offentlige arrangementer. Det var en mengde forskjellige aktiviteter.”
 • Utøver i Norge: Informasjon til kinesiske turister om Falun Gong

  ”Det er to severdigheter i Oslo som kinesiske grupper ønsker å besøke. Den ene er Rådhuset der Nobels fredspris blir delt ut hvert år, og den andre er Frognerparken med sine utallige små og store skulpturer. Jeg dro til begge disse stedene for å informere om Falun Gong og forfølgelsen til kinesiske turister. Men jeg gjorde det ikke ofte. Jeg tenkte at det var for få turister til at det var verdt bryet.”
 • Italiensk utøver: Fundamentalt endre måten å tenke på

  ”Det var første gangen jeg deltok i markedsføringen av Shen Yun (en kinesisk danseforestilling med urgammel kinesisk kultur). Gjennom å studere Fa, samt å lytte til andre utøveres erfaringer, forsto jeg hvor viktig det var å delta i markedsføringen av Shen Yun. Min oppgave var å finne steder der vi kunne markedsføre oss. Jeg hadde ingen erfaring, men var ikke bekymret. Min forståelse var at å markedsføre Shen Yun, var en stor mulighet som Mesteren ga meg for å kultivere meg og oppfylle mine løfter. Det eneste jeg skulle tenke på, var å kultivere meg bra og ha opprette tanker. Resten ville følge Mesterens arrangement, tenkte jeg.”