Aktuelt i Europa

Støtte til Falun Dafa | Viktige meldinger | Medieoppmerksomhet og pressemeldinger | Falun Dafa dag | Appeller | Andre hendelser | Viktige aktiviteter

 • Sverige kan bli det første landet i Europa som stenger kinesisk-styrt undervisning

  Det var Sveriges radio Kaliber som først i forbifarten rapporterte at Konfusius-klasserommet som har eksistert ved Falkenbergs videregående skole siden 2012, skulle stenges. Sverige blir dermed det første europeiske landet som nå stenger alle Konfusius-institutter og Konfusius-klasserom, som har vært tilgjengelige i samarbeid med de kinesiske myndighetene.
 • Tyskland: Utøvere i Düsseldorf feiret Verdens Falun Dafa-dag og informerte om kommunistregimets forfølgelse

  Falun Dafa-utøvere fra Düsseldorf og områdene rundt samlet seg foran det gamle rådhuset den 16. mai 2020 for å feire Verdens Falun Dafa-dag. Den 13. mai 2020 var det 28 år siden Falun Dafa ble introdusert offentlig og den 21. Verdens Falun Dafa-dagen. Det er også Li Hongzhi (grunnleggeren av falun Dafa) sin fødselsdag. Utøverne satte opp store bannere og viste øvelsene. En utøver informerte forbipasserende gjennom en høytale om Falun Dafa. Under arrangementet informerte utøverne også om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse og dets destruktive natur.
 • Oslo: Falun Dafa-utøvere feiret Verdens Falun Dafa-dag

  Falun Dafa-utøvere i Oslo feiret den 21. årlige Verdens Falun Dafa-dag den 9. og 13. mai 2020. De takket Li Hongzhi for å undervise de universelle prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i slike vanskelige tider og for å hjelpe mennesker til å returnere til sitt sanne selv. Falun Gong-utøvere arrangerte aktivitetene nær Nasjonaltheatret og foran Stortinget i Oslo den 9. og 13. mai 2020. Utøverne viste Falun Gong-øvelsene, snakket med folk om forfølgelsen i Kina, spilte musikk og sang. Det var mange interesserte tilskuere.
 • Sverige: 25 år siden Mester Li ga forelesninger i Gøteborg

  Fra den 7. til 14. april 1995 ble de mest minneverdige dagene for Falun Dafa-utøvere i Sverige. Etter å ha gitt forelesninger i Frankrike, kom Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Dafa, til Gøteborg som sitt neste stopp for å introdusere praksisen utenfor Kina. Under forelesningene i Gøteborg, forklarte Mester Li hensikten med livet og hvordan en kan vende tilbake til ens opprinnelse. Han snakket om kultiveringsmetoden og prinsippene som mennesker må kjenne til for å høyne sin karakter. Utøvere som deltok på forelesningen, husker dette godt, og de ble svært berørt av det.
 • Nederland: Falun Dafa-utøvere minnes 25. april-appellen utenfor den kinesiske ambassaden

  Noen Falun Dafa-utøvere fra Nederland demonstrerte utenfor den kinesiske ambassaden i Haag den 24. april til minne om et arrangement der over 10.000 Falun Gong-utøvere var samlet i en fredelig appell for rettferdighet mot styresmaktene i Beijing den 25. april 1999. Akkurat som utøverne under arrangementet for 21 år siden, hadde de i Nederland ingen slagord, og de forholdt seg rolige og fredelige. Utøverne viste de fem Falun Gong-øvelsene og rullet ut bannere med teksten "Falun Dafa", "Verden trenger Sannhet-Medfølelse-Toleranse" og "Avskaff Det kinesiske kommunistpartiet. Avslutt forfølgelsen". De hadde også et banner om Det kinesiske kommunistpartiet med informasjon om koronaviruset fra Wuhan som har rammet resten av verden hardt.
 • Frankrike: Falun Gong-utøvere arrangerte erfaringskonferanse på internett

  Falun Dafa utøvere i Frankrike arrangerte sin Erfaringskonferanse 2020 på internett den 10. mai 20120. Frankrike, lik mange andre land rundt i verden, er nedstengt på grunn av koronavirus-pandemien. På konferansen deltok franske utøvere og utøvere fra andre land, som Tyskland, Finland, Polen, Sverige, Sveits og Tunis. 23 utøvere delte sine erfaringer ved å fjerne sin fastholdenhet til forskjellige ting, samt jobbing med å bli et bedre menneske. Innleggene som ble presentert på konferansen, skildret hvordan Falun Gong-utøverne i Frankrike følger Mester Lis undervisning og verdsetter Dafa i alle samfunnslag og hjelper mennesker.
 • Sverige: Feiring av Verdens Falun Dafa dag og hyllest av Mester Li

  Falun Dafa-utøverne hadde et arrangement i Slottshagen i Stockholm den 9. mai 2020 for å feire den 21. Verdens Falun Dafa-dag og Mester Lis 69-årsdag. Det var en varm og solrik dag, og parken var full av blomstrende tulipaner. Utøverne viste øvelsene, rigget opp plakater med informasjon om Falun Dafa og snakket om egne erfaringer, som utøver. De pratet også med de besøkende om Falun Dafa og Det kinesiske kommunispartiets forfølgelse og statssanksjonerte organhøsting.
 • Norge: «Viktig at mennesker blir informert og tar et standpunkt»

  Falun Gongs informasjonsstand var plassert ved Eidsvoll plass, rett ved Stortinget i Oslo, den 2. mai 2020. Utøverne ønsket å informere om Falun Gong og forfølgelsen av metoden i Kina. Norske myndigheteners korona-restriksjoner hadde lettet litt på sosial distansering, fra 2 til 1 meter, og mange var ute i byen denne vårdagen. Informasjonsmateriell ble lagt frem til de besøkende, slik at de kunne ta selv. Underskriftslister til signering lå ved standen. Petisjonen skal leveres Stortinget, og den krever at norske myndigheter kommuniserer med Kina for å gjøre en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets organhøsting fra levende Falun Gong-utøver.
 • Sverige: Falun Gong-utøvere informerte om forfølgelsen under koronavirus-pandemien

  Falun Gong-utøvere arrangerte aktiviteter på Mynttorget ved siden av Sveriges riksdag i Stockholm sentrum den 4. april 2020. De ønsket å informere om den pågående forfølgelsen av praksisen i Kina. Sverige har enda ikke iverksatt obligatorisk nedstengning for å håndtere koronaviruset. Den svenske regjeringen vurderer likevel noen krisetiltak, inkludert reise-restriksjoner og begrensninger ved sosiale samlinger. Til tross for få restriksjoner har antall mennesker i Stockholms gater gått ned de siste ukene.
 • Storbritannia: Fredelig demonstrasjon utenfor den kinesiske ambassaden under markeringen av 25. april-appellen

  Den 25. april viste Falun Gong-utøverne øvelsene utenfor den kinesiske ambassaden i London for å minnes appellen i Beijing som ble arrangert den 25. april 1999. På grunn av korona-epidemien har de britiske styresmaktene utstedt ordre om nedstengning av skoler og bedrifter. Mange er hjemme. Noen var likevel ute i det fine været for å for å gå eller sykle den 25. april.
 • Norge: Falun Dafa-utøvere mintes 25. april-appellen

  Falun Dafa-utøverne i Norge holdt en fredelig protest foran den kinesiske ambassaden i Oslo, den 25. april 2020, til minne om 25. april appellen for 21 år siden. Samme dag arrangerte de også aktiviteter foran Stortinget og informerte folk om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. Utøverne har utrettelig krevd en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse i over 21 år. De fleste av de som bor i nærheten av ambassaden, kjenner til forfølgelsen. Biler som passerte, gav utøverne tommelen opp.
 • Danmark: Mintes en fredelig appell som ble arrangert i Beijing for 21 år siden

  25. april er minnedagen for 10.000 Falun Gong-utøveres fredelige appell i Beijing den 25. april 1999. Datoen markerer starten på utøvernes arbeid for å stå imot den hatefulle propagandaen som Det kinesiske kommunistpartiet sprer mot den åndelige metoden. Utøverne i Danmark arrangerte aktiviteter på Gammeltorv i København for å minnes denne hendelsen.
 • Bulgaria: Den 25. april 1999. Tanker sett fra Falun Dafa-utøveres øyne

  Det er ikke mange utenfor Kina som vet hva som skjedde i Bejiing 25. april 1999, bortsett fra Falun Dafa-utøvere. Dette var den dagen det ble arrangert en fredelig demonstrasjon med gode resultater, i motsetning til slaktingen på plassen "Tiananmen" den 4. juni 1989. På Tiananmen slo politiet ned på studentenes demonstrasjon der demonstrantene ønsket å få en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets undertrykkelse av det kinesiske folket.
 • Sverige: Utøvere minnes den fredfulle appellen i Beijing den 25. april 1999

  For over 21 år siden, den 25. april 1999, dro over 10.000 Falun Gong-utøvere (også kjent som Falun Dafa) til Beijings statlige kontor for klagesaker for å kreve løslatelse av 45 utøvere som var blitt ulovlig arrestert i Tianjin. Utøverne krevde at kommunistregimet skulle tillate folk å praktisere Falun Gong fritt i Kina. For å minnes dette arrangementet og informere om den pågående forfølgelsen i Kina arrangerte utøverne i Sverige aktiviteter utenfor det kinesiske konsulatet i Göteborg den 24. april 2020 og ved den kinesiske ambassaden i Stockholm den 25. april.
 • Frankrike: Tilbakeblikk på Mester Lis forelesninger i Paris for 25 år siden

  Li Hongzhi som er grunnleggeren av Falun Dafa, holdt en sju dagers forelesningsrekke i Paris i mars 1995. 25 år senere tok de som var tilstede den gang, et tilbakeblikk på arrangementet og delte gode minner. Chen, som den gang satt på siste rad, la merke til at mange av personalet ved ambassaden og deres familier var tilstede. Førsteinntrykket av Mester Li var at han var snill og livlig. Mens hun lyttet, merket hun seg at det Mester Li snakket om, var noe veldig dypst, og hun forstod at Falun Dafa var en åndelig metode. Hun var beveget og glad for at hun hadde fått muligheten til å lære dette.