Falun Gong-utøvere ber Hu Jintao om å stoppe forfølgelsen av Falun Gong foran Schloss Charlottenburg.

Tysk president Koehler møtte Hu Jintao i Berlin. Hurrarop og fordømmelsesrop kunne høres, og det kinesiske flagget flagret foran Schloss Charlottenburg. Det er ikke sikkert at alle de som var tilstedet forsto at den tyske presidenten og politiet ser totalt forskjellig på appeller enn de kinesiske tjenestemennene.

"Presidenten må leve med synet av protestanter"

Om kvelden på Hu Jintaos besøk i Berlin, siterte en av de mest innflytelsesrike dagsavisene i Berlin, Berliner Zeitung, talsmann for Berlin politiet Michael Bengsch: "Vi kan ikke innskrenke ytringsfriheten bare på grunn av staters interesser. Den (kinesiske) presidenten må leve med synet av protestanter."

Da Hu Jintaos bilkortesje dro inn og ut fra Schloss Charlottenburg, kunne de tydelig se Falun Gong-utøvernes banner som ble vist langs veien uten noen hindringer. Noen fra bilkortesjen stirret på den appellerende mengden da de passerte. Den høyeste banneren som Falun Gong-utøverne viste frem formidlet utøvernes beskjed til den kinesiske lederen, "Hu Jintao: Tiden himmelen og mennesker har gitt deg er begrenset."

Politiet påviser at utøverne ikke har brutt noen reglementer

Politiet i Berlin må ha hatt omhyggelige anstrengelser med å arrangere protestantenes posisjoner. Nesten ti mennesker fra Amnesty International viste frem en stor banner som sa, "For menneskerettigheter – her og nå." De var utpekt til å stå rett overfor Schloss Charlottenburg. På deres høyre side var Falun Gong-utøvernes fire lange bannere. Noen utøvere holdt små bannere og skilt i hendene som avbilder torturmetodene brukt på medutøvere i Kina. Halvparten av Falun Gong-utøverne var kinesiske. På Amnestys venstre side var den kinesiske velkomstgruppen som viftet med røde flagg. Politiet delte de to gruppene som besto av kinesere med stor finesse.

Det tyske politiet videofilmet Falun Gong-utøvernes timelange aktiviteter fra begynnelsen til slutten. Da aktivitetene skulle avslutte fortalte en politibetjent den kvinnelige Falun Gong-utøveren Lilge-Stodieck, "Jeg forstår at dere kanskje ikke føler dere komfortable med å bli videofilmet alle disse timene, men vet dere hvor mange klagetelefoner vi mottok fra den kinesiske delegasjonen? De ba oss om å nekte dere å gjøre det ene og det andre. Derfor videofilmet vi alt dere har gjort og om det skulle være nødvendig kan vi bruke dette som bevis på at dere ikke har brutt noen reglementer."

Bortsett fra gruppen av "kinesiske hurrarop og fordømmelsesrop," hadde den tyske presidenten Koehler en kort samtale med to av gruppene som appellerte for menneskerettigheter.

President Koehler gikk bort for å hilse på Falun Gong-utøverne

Rett etter klokken tre på ettermiddagen 10. november 2005 parkerte to eller tre luksuriøse biler på gaten som allerede var under militær lov foran Schloss Charlottenburg. Fire mennesker kom ut av bilene og gikk over gaten mot protestantene fra Amnesty International. Da de kom nærmere så mennesker tydelig at mannen som tok ledelsen var den tyske presidenten Koehler. Han gikk direkte bort til Amnesty protestantene og håndhilste med dem. Han sa at han ville nevne menneskerettigheter når han møtte Hu Jintao. Hans tre vakter sto flere meter bak ham.

Falun Gong-utøvere ber Hu Jintao om å stoppe forfølgelsen av Falun Gong foran Schloss Charlottenburg.

Da presidenten Koehler snudde seg og gikk noen skritt, hørte han plutselig en stemme, "Herr president, vær snill og kom hit også!" Ved å følge der stemmen kom fra så president Koehler flere kinesiske bannere og noen vestlige og østlige mennesker som holdt skilt. Han gikk bort til dem og spurte mens han håndhilste på flere utøvere, "Er dere Falun Gong?" Det var ikke vanskelig å forstå at han kunne gjette at de var Falun Gong-utøvere. Når høytrangerte kinesiske tjenestemenn besøker Tyskland har Falun Gong-utøvere, bannere og øvelsesdemonstrasjoner aldri vært fraværende fra media rapporter.

Alt er normalt

En hendelse viser at det er vanskelig for vesterlendinger å forstå de kinesiske tjenestemennenes følsomhet mot Falun Gong.

Chen fra Danmark passerte en gang bakdøren av Adlon Hotel før hun tilfeldig møtte Hu Jintaos bilkortesje den ettermiddagen. Hun, fire andre unge kvinner og en herre så flere enn ti kinesiske tjenestemenn som kom ut fra en restaurant ved siden av hotellets bakdør. Da den ledende tjenestemannen skulle gå inn i bilen og hotelltjeneren åpnet døren til bilen ropte seks Falun Gong-utøvere til tjenestemennene, "Falun Dafa er bra!" De flere enn ti kinesiske tjenestemenn ble stående der i forbløffelse i flere sekunder. Etterpå snudde den tjenestemannen som var på tur til å gå inn i bilen og gikk inn i restauranten igjen. De andre tjenestemennene fulgte ham og gikk inn i restauranten. Hotelltjeneren som sto og holdt bildøren åpen var helt målløs. Han kunne ikke forstå hvorfor stemmen til flere fredelige appellanter, hvor de fleste var unge kvinner, kunne ha en slik stor innvirkning.

En politimann kom gående sakte over og spurte hva som hadde skjedd. Utøverne sa at de hadde fortalt tjenestemennene at Falun Dafa var bra. Politimannen nikket og fortalte de andre politimennene som kom bort senere at, "De hilste dem." Med andre ord - alt var normalt.

Gjøre Falun Gong-øvelsene på appell stedet.

Støter på Falun Gong-utøvere igjen langs veien, Hu ga ingen respons

Falun Gong-utøvere holder en 24 timers lang appell utenfor Adlon Hotel

Den 11. november, den andre dagen av Hus besøk i Berlin, møtte Hu den nåværende tyske statsminister Schroeder og den neste statsministeren Markel, som vil overta posten den 22. November. I det gjentagende småregnet holdt noen Falun Gong-utøvere fra Tyskland, Frankrike, Italia, Østerrike, Norge, Danmark, Sverige, Sveits og Holland en 24 timers appell utenfor Adlon Hotel hvor Hu bodde.

Selv om sikkerheten var tett og streng hadde Hu Jintao fortsatt flere sjanser til å selv høre Falun Gong-utøveres stemmer. Chen fra Danmark fortalte om da hun og andre utøvere to ganger tilfeldig støtte på Hu Jintaos bilkortesje. Klokken tolv da Chen og flere andre utøvere gikk til en restaurant bak hotellet for å spise lunsj, støtte de på Hu Jintao, da hans bilkortesje passerte dem og dro tilbake til hotellet. Utøverne ropte sammen, "Falun Dafa er bra!" Alle kineserne inni bilene snudde seg og så på dem. Hu Jintao snudde seg også rundt og kastet et blikk på dem mens bilene ankom hotellets bakdør.

Utenfor Berlins rådhus håndhilste Hu Jintao på flere studenter som kom for å hilse ham velkommen. En Falun Gong-utøvere gikk også over og håndhilste på ham og ba ham om å øyeblikkelig stoppe forfølgelsen av Falun Gong. Tilfeldighetene hadde det slik at den vestlige utøveren som tre år og seks måneder tidligere ved Adlon Hotel hadde sagt "Falun Dafa er bra" ansikt til ansikt med den daværende kinesiske lederen Jiang Zemin, hovedforbryteren i undertrykkelsen av Falun Gong, også ba Hu Jintao om å stoppe forfølgelsen i hotellobbyen. Hu responderte ikke.

Kinesiske tjenestemenns press mislykkes – det tyske politiet fortsetter å lære fakta

En kveld da Chen og hennes venner så etter et spisested kom plutselig et stort antall tyske politimenn og blokkerte gatene. Chen og andre utøvere ble forflyttet. Kort tid etterpå passerte den kinesiske delegasjonens bilkortesje. Utøverne ropte, "Falun Dafa er bra!" "Hu Jintao, tiden himmelen og mennesker har gitt deg er begrenset." Etter bilkortesjen hadde passert fikk fotgjengere krysse gaten, men politimennene smilte og lot ikke utøverne forlate.

Etter en liten stund kom en annen bilkortesje. Dette var Hu Jintaos bilkortesje. Utøverne fortsatte å rope sammen. Politimannen som ikke tillot utøverne å forlate sto der og smilte. Etter bilkortesjen hadde passert gikk utøverne. En annen politimann kom bort og spurte hva de ropte og hva Falun Gong var. Da utøverne fortalte ham om det Kinesiske kommunistregimets forfølgelse av Falun Gong ble han sjokkert.

Det Kinesiske kommunistregimets harde press i 2002 ble en mulighet for Falun Gong-utøvere og det tyske politiet til å få en gjensidig forståelse

Da Jiang Zemin, den tidligere lederen av det Kinesiske kommunistpartiet, besøkte Tyskland i 2002 innskrenket det tyske politiet Falun Gong-utøvernes forsamlingsfrihet, ytringsfrihet og frihet til å protestere på grunn av press fra kinesiske tjenestemenn. Senere sendte Berlins innenriksdepartement og politi en skriftlig unnskyldning til Falun Gong-utøvere. De holdt også et Falun Gong-seminar for høytstående politimenn og lovde å kommunisere med utøvere i god tid før storskala hendelser. De ville også sende kinesiske tolker og kommissærer for å samarbeide med Falun Gong-utøvere. Den dårlige hendelsen i 2002 som var forårsaket av press fra kinesiske tjenestemenn snudde seg til å bli en god mulighet. Berlin politiets tillitt og forståelse for Falun Gong har forbedret seg gjennom gjentatt gjensidig kommunikasjon. Dette har lagt et godt grunnlag ved besøk fra flere høytstående kinesiske tjenestemenn.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a29866-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.