Den andre Falun Dafa erfaringsberetningskonferanse for Tsjekkoslovakia og Slovakia ble suksessfullt holdt i Praha

Den andre Falun Dafa erfaringsberetningskonferanse for Tsjekkoslovakia og Slovakia ble suksessfullt holdt i Praha, hovedstaden i Tsjekkoslovakia, den 2. oktober 2005. Falun Dafa-grunnlegger Mester Li Hongzhi sendte en melding der han håpet at konferansen ble en suksess. Falun Dafa-utøvere fra 14 land deltok i konferansen. Mer enn ti Dafa-utøvere delte sine erfaringer på konferansen.

Marek fra Slovakia snakket om sin forståelse av tålmodighet og opprette tanker i kultivering i Fa-opprettelsesperioden. Han snakket om Dafa-utøvere som gir slipp på ”selvet” og dermed kan forstå tålmodighet og ha opprette tanker. En utøver ved navn Peter snakket om å bruke sine ferier på å spre Fa og eksponere forfølgelsen til lokale myndigheter, media og andre i seks ulike byer.

Noen nye utøvere fra Tsjekkoslovakia delte sine erfaringer når det gjelder å skape offentlig oppmerksomhet angående forfølgelsen og snakket også om hjelpen og hint de fikk av Mesteren.

Anna fra Ukraina snakket om sin forståelse av hvordan fortelle fakta til avdelinger innen myndighetene, media, skoler og universiteter samt menneskerettighetsorganisasjoner når man deltar i organisasjonsdiskusjoner.

Pirjo fra Sverige delte sin forståelse om viktigheten av den internasjonale kunstutstillingen ”Sannhet, Medfølelse og Toleranse” og sine kultiveringserfaringer i forbindelse med å være utstillingskurator.

Da representanter av utøverne leste opp Mester Lis beskjed på kinesisk, engelsk, tsjekkisk og slovakisk, ble utøverne på konferansen dypt inspirert og gav en stor applaus.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a29141-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.