Danmark: Falun Gong-utøvere i Danmark leverer inn søksmål mot en sentral tjenestemann i Kinas Gestapo (bilder)

Falun Gong-utøvere i Danmark leverte inn et søksmål søndag 28. august mot Jia Chunwang, en av de sentrale mennene i Kinas Gestapo – "610-kontoret" – for forbrytelser som strider mot FN-konvensjonen mot tortur (CAT).

Jia Chunwang, som er Kinas riksadvokat, er for øyeblikket på dansk territorium der han skal delta i en internasjonal konferanse for anklagere i København.

Som en av de sentrale figurene i "610-kontoret", som spesifikt ble etablert i 1999 for å observere og koordinere det kommunistiske regimets krav om at Falun Gong-utøvere skulle blitt ødelagt både fysisk og psykisk, har Jia Chunwang direkte ansvar for de forferdelige forbrytelsene som har blitt begått under den ulovlige forfølgelsen av Falun Gong. Mens han var minister for offentlig sikkerhet fra juli 1999 til desember 2002 organiserte, beordret og oppmuntret Jia Chunwang også i stor skala arrestasjoner og torturering av Falun Gong-utøvere gjennom politiet og det nasjonale systemet for offentlig sikkerhet. Etter at Jia Chunwang ble riksadvokat, konspirerte og oppmuntret han til tortur i fengslene og interneringssentrene og gjorde dermed det juridiske systemet til et verktøy for den ulovlige forfølgelsen av Falun Gong-utøvere.

Blant saksøkerne er Liu Xiaotian, som nå bor i Danmark. Han gikk igjennom en enorm psykisk smerte og forferdelse da hans foreldre ble arrestert og senere torturert til døde da han var 15 år. Det psykiske presset var så stort at han mistet evnen til å snakke og ble mentalt ustabil. Yang Tianle, en annen saksøker, var vitne til at familien ble knust av forfølgelsen da hans mor ble ulovlig dømt til tre års fengsel under harde tilstander.

Leverer søksmålet Media intervjuer en dansk talsmann for Falun Gong

Søksmålet har allerede skapt oppmerksomhet i det danske samfunnet der alle store aviser og TV-stasjoner rapporterer om det og venter på hva dansk myndighet vil gjøre angående Jia Chunwang.

Den kjente menneskerettighetsadvokaten Tyge Trier, som representerer Falun Gong-utøverne, fortalte pressen: "Det er en alvorlig sak. Hva vi håper vil komme ut av dette, er at det skal bli en grundig undersøkelse av riksadvokaten, at Chunwang vil bli forhørt og at han vil bli pågrepet hvis det er nødvendig å holde ham i landet mens saken blir undersøkt."

Marco Hsu, talsmann for den Danske Falun Gong-foreningen, sa: "Kanskje representerer han et land med noe makt, men han er også noe annet: Han er en representant for et undertrykkende regime og en av lederne for "610-kontoret", et kontor der hele formålet er å forfølge Falun Gong. I hans periode som minister for offentlig sikkerhet ble flere tusen Falun Gong-utøvere drept."

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a28527-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.