Hjemmesiden for kunstutstillingen Sannhet, Medfølelse og Toleranse er tilgjengelig på flere språk

Hjemmesiden for kunstutstillingen Sannhet, Medfølelse og Toleranse lanserte nylig en tysk versjon og er tilgjengelig på flere språk. Utstillingen viser den skarpe kontrasten mellom den ondskapsfulle kampanjen av å forfølge Falun Gong og utøvernes godmodighet i sin fredfulle motstand mot disse menneskerettighetsbruddene.

Kunstutstillingen viser i hovedsak fram vestlige tradisjonelle oljemalerier sammen med kinesiske tradisjonelle malerier. Alle kunstverkene illustrerer Falun Gong utøveres medfølelse og toleranse, til og med i møte med voldelig undertrykkelse og forfølgelse; de skildrer hvordan de kjemper for sine grunnleggende menneskerettigheter med hardnakket bestemthet.


Hjemmesiden for utstillingen Sannhet, Medfølelse og Toleranse kan sees på www.falunart

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a27828-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.