Den årlige rapporten til Amnesty International kritiserer den pågående forfølgelsen av Falun Gong i Kina

Verdens største menneskerettighetsorganisasjon, Amnesty International (AI), publiserte sin årlige rapport om menneskerettigheter sist uke, og den har tittelen “Amnesty International Report 2005, the State of the World’s Human Rights”. Kina fortsetter å bryte grunnleggende menneskerettigheter på mange områder, og i rapporten står det at ”Politiske, strenge restriksjoner fortsetter å ramme spesifikke grupper, inkludert den åndelige bevegelsen Falun Gong.” (s. 77)

AI’s generalsekretær Irene Khan offentliggjorde rapporten på en pressekonferanse holdt i sentrum av London den 25. mai. Den over 300 sider lange rapporten er tilgjengelig på arabisk, engelsk, fransk og spansk. Den dokumenterer menneskerettighetssaker av bekymring for AI gjennom 2004 og gjenspeiler de aktiviteter AI har gjort for å fremme menneskerettigheter og holde kampanjer mot spesifikke menneskerettighetsbrudd,” sier AI.

I en seksjon som omhandler Kinas undertrykkelse av spirituelle og religiøse grupper (s. 78) står det i rapporten: ”Den åndelige bevegelsen Falun Gong fortsetter å være et hovedmål for undertrykkelse, som i følge rapporter inkluderer mange grusomme interneringer. De fleste av dem som har blitt arrestert, blir satt til perioder med ”omskolering gjennom arbeid” uten tiltale eller rettssak og hadde høy risiko for tortur eller mishandling, spesielt om de nektet å gi opp sin overbevisning. Andre ble holdt i fengsler og psykiatriske sykehus. I følge Falun Gong-kilder utenfor Kina, har flere enn 1000 mennesker som er blitt internert i forbindelse med Falun Gong, dødd siden organisasjonen ble bannlyst i 1999, de fleste døde som et resultat av tortur eller mishandling.”

I en seksjon med tittel: ”Kina – tortur, tyrannisk internering og urettferdig rettssaks- seksjon” på side 79 står det i rapporten: ”I oktober publiserte Falun Gong-organisasjoner utenfor Kina en video av Wang Xia, en dame som nylig hadde blitt løslatt fra fengsel i Hohhot, Indre Mongolia, der hun hadde vært fengslet i to år av en syv års dom for å distribuere materiale som fremmer Falun Gong. Hun virket utmagret, og kroppen hadde flere arr. Hun hadde i følge rapporter blitt bundet til en seng, hengt opp, slått, injisert med ukjente substanser og støtt med elektriske batonger etter å ha begynt en sultestreik for å protestere mot interneringen.”

Kina forble landet med det høyeste antall rapporterte henrettelser. ”Med få effektive sikkerhetsordninger for å beskytte forsvarerens rettigheter, blir veldig mange fortsatt henrettet etter urettferdige rettssaker,” hevder rapporten. Da hun ble spurt om AI’s beregninger som viser at minst 3400 mennesker har blitt henrettet og minst 6000 dømt til døde ved utgangen av 2004, innrømte Khan at de virkelige tallene er anslått å være mye høyere på grunn av ”hemmelige dødsstraffer”, slik som en del dødsfall forårsaket av tortur som blir rapportert som selvmord i Kina. Rapporten sier: ”I mars annonserte et seniormedlem av Folkets Kongress at Kina henretter rundt 10 000 mennesker hvert år.”

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a26830-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.