Media rapport: Utøver fra Tyskland er dømt til tvangsarbeidsleir i 3 år etter å ha blitt sendt tilbake til Kina

Følgende er et sammendrag av en reportasje i en tysk avis ved navn Prima Sonntag:

Jiang Renzheng, en kinesisk statsborger, ble sendt hjem fra Wuerzburg til Kina den 7.mars 2005. Prima Sonntag rapporterte om den juridiske prosessen som fant sted i oktober 2004. For øyeblikket er han dømt til 3 år i arbeidsleir fordi han praktiserer Falun Gong, som er en kinesisk kultiveringsmetode.

Siden han var mistenkt for å søke oppholdstillatelse i Tyskland i Falun Gongs navn, fikk Jiang og familien avslag på søknad om oppholdstillatelse av Wuerzburg forvaltningsdomstol. Søknaden var levert inn sammen med Falun Gong-utøveres bekreftelse på deres identitet. Den tyske Falun Dafa-foreningen minnet tyske myndigheter om forfølgelsen mot Falun Gong-utøvere i Kina før avgjørelsen om hjemsendelse ble gjort kjent. For øyeblikket gjør foreningen alt de kan for å redde Jiang og hans familie tilbake til Tyskland.

Utsatt for overvåking

Fakta viser at dette, uten tvil, er en katastrofe for familien. I følge informasjon fra Falun Dafa-foreningen, ble Jiang Renzheng arrestert og tatt med til Benxi arbeidsleir etter fire uker med 24 timers overvåking. Der han ble dømt til hardt arbeid i 3 år uten noen rettssak eller rettslig konsultasjon. Jiang Renzhengs foreldre ble også utsatt for press fra det kinesiske nasjonale sikkerhetsbyrå. Konen hans, Guo Rui, og barna deres går en usikker framtid i møte. De er nå avhengige av hjelp fra foreldrene for å overleve fordi Guo Rui ikke har tillatelse til å søke arbeid; hun har til og med forbud mot å besøke sin mann i arbeidsleiren. Guo Rui snakket med Falun Gong-utøvere fra Wuerzburg på telefonen og sa til dem: ”Vi har mistet alle rettigheter, til og med friheten.”

Falun Gong er en tradisjonell kultiveringsmetode. I tillegg til øvelser kultiverer også utøverne Sannhet - Medfølelse - Toleranse. Falun Gong har vært under forfølgelse i Kina siden 1999. Forfølgelsen har gjort at mange har blitt nødlidende og hjemløse, arbeidere mister jobbene sine, studenter blir tvunget til å slutte på skolen, kvinner blir tvunget til abort og par tvinges til å skilles.

I følge informasjon gitt av Falun Gong informasjonssenter, har flere enn 1583 utøvere blitt forfulgt til døde i politistasjoner og arbeidsleire så langt.

Bildet ble tatt i perioden under høringene i Wuerzburg i oktober 2004. Under bildet av familien står det: ”Dette bildet ble tatt av Penning-Lother. Nå har denne familien blitt sendt tilbake til Kina. Jiang Renzheng (til høyre) ble direkte dømt til utdanning gjennom arbeid i 3 år uten rettssak bare på grunn av at de praktiserer Falun Gong.”

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a26611-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.