Advokat forsvarer Falun Gong-utøveres rettigheter: Blir offer for forfølgelsen i Kina

En appell av en italiensk Falun Gong-utøver til utenriksministeren
 

Kjære utenriksminister,

Jeg ønsker kortfattet å bringe på bane hva som skjedde med Guo Guoting, en respektert advokat i Shanghai, som "torde" akseptere å forsvare flere velkjente dissidenter og Falun Gong-utøvere som blir forfulgt av den kinesiske regjeringen.

Advokat Guo Guoting ble ved avstemning titulert "Beste advokat innen maritim lov" av "Legal 500-gruppen". Han har vært dommer for den kinesiske komiteen for maritim lov, er medlem av den internasjonale organisasjonen for advokater som spesialiserer seg i maritim lov og likeså i komiteen for internasjonal handelsrett og har hatt gjeste-professorstillinger ved flere kinesiske universiteter. Han har oversatt og skrevet nesten ett dusin rettsrelaterte bøker og flere enn 200 traktater om handelstvister, voldgiftsdom, internasjonal økonomi og maritim lov.

I juni 2003 begynte Guo Guoting å akseptere menneskerettighetssaker og sivilrettighetssaker, selv om den kinesiske regjeringen offisielt har forbudt alle advokater å forsvare Falun Gong-utøvere.

De juridiske rettene som behandler disse sakene må ta ordre fra "610- kontoret". 610-kontoret er en organisasjon som opererer utenfor lovene, i strid med loven påberoper den seg samme autoritet som rettsvesenet.

Det er virkelig overraskende at en kinesisk advokat til og med ville akseptere å forsvare Falun Gong-utøvere og på den måten utfordre partiet, regjeringen, den juridiske retten og politiet til et land som rutinemessig bryter menneskerettighetene til innbyggerne.

Den 23. februar 2005 brøt flere medlemmer av Shanghais justisdepartement seg inn i advokatens kontor og konfiskerte hans datamaskin og alle mappene gjennom hans 20 år lange praksis. Politimennene overvåker hjemmet hans hele døgnet, og hustelefonen blir svart av en telefonsvarer; Shanghai justisdepartement har tatt fra ham lisensen, og verken hans familie eller venner har klart å kontakte han siden 10. mars.

Den 4. mars forbød Shanghai justisdepartement ham å arbeide i ett år.

Jeg ber deg om å gripe inn på vegne av Guo hos de autoriteter i Kina det angår, for å stoppe forfølgelsen av denne modige og trofaste forkjemper for loven. Vi vil ikke glemme advokat Guo Guoting!

De beste ønsker

Signatur

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a26443-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.