Den Russiske Clearharmony nettside er nå offisielt lansert

Den 7. mai 2005 ble den russiske ClearHarmony hjemmesiden offisielt lansert på http://ru.clearharmony.net

Den russiske ClearHarmony siden har som mål å fortelle fakta om Falun Dafa, gi leserne førstehåndsinformasjon om forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i Kina, vise fram støtte som Falun Gong har mottatt rundt om i hele verden, informere leserne om arbeidet Falun Gong-utøvere har gjort for å stoppe denne forfølgelsen og til sist være et sted hvor utøvere i Europa kan dele sine tanker og synspunkter.

Den Russiske ClearHarmony-siden gir leserne mulighet til å lære Falun Gong-utøvere å kjenne gjennom deres ord, tanker og handlinger. Vi håper at dette kan hjelpe deg å få et klarere og bredere syn på hva Falun Gong er og sannheten bak den pågående og brutale forfølgelsen i Kina

Besøk gjerne den Russiske Clearharmony hjemmeside!

http://ru.clearharmony.net

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a26372-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.