Sverige: ”Sannhet-Medfølelse-Toleranse” skinner i barnas hjerter

Falun Dafa-utøvere fra nordiske land samlet seg i Stockholm den 25. mars for å tilbringe påsken sammen. De gjorde øvelsene sammen, studerte læren i Falun Gong og delte sine erfaringer fra kultiveringspraksis.

Mange barn kom med foreldrene sine. De så virkelig fram til denne sammenkomsten ettersom de ville få møte klassekameratene sine fra den svenske Minghui-skolen. En mamma fortalte: ”Mine barn ventet entusiastisk på at påsken skulle komme slik at de kunne møte de andre barna og utøverne. De har det virkelig kjekt. Ettersom utøvere av Falun Dafa kultiverer Sannhet-Medfølelse-Toleranse, er miljøet på disse sammenkomstene virkelig harmonisk og fredfullt. Det er et godt miljø for barna.”

Da utøverne gjorde øvelsene, tok barna initiativ til å lage sin egen gruppetrening.

Etter middag en kveld overrasket barna de voksne med en forestilling. Først sang de noen sanger, hvor de startet med ”Falun Dafa Hao” (Falun Dafa er bra) og deretter ”Coming for you” (Kommer for deg). Etter sangene leste de opp noen dikt av Mester Li fra boken ”Hong Yin”, på både kinesisk og svensk. Deres uskyldighet og oppriktighet vant stor applaus. Barna prøver å følge Falun Gongs veiledende verdier ”Sannhet-Medfølelse-Toleranse”, så de er meget vennlige overfor hverandre og kommer veldig bra overens.

Disse barna prøver å følge Falun Gongs veiledende prinsipper ”Sannhet-Medfølelse-Toleranse”, så de er veldig vennlige med hverandre og kommer bra overens.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25632-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.