En hel familie ble fengslet og forfulgt fordi de utøvde Dafa – kona døde som følge av store smerter

En hel familie ble fengslet og forfulgt fordi de utøvde Dafa – kona døde som følge av store smerter.

Guo Sulan bodde i Kuzhu i Chongqing. Etter ett år med forferdelige smerter, døde hun 54 år gammel den 3. november 2003. Hele familien har samme sterke overbevisning og utøver Falun Dafa. Mannen og datteren har blitt fengslet ulovlig ved flere anledninger.

Hele familien begynte med stor glede å utøve i begynnelsen av 1998. Etter at forfølgelsen startet har ikke familien fått fred. Mannen hennes ble uthengt og tvunget til å forlate hjemmet sitt etter ett antall urettferdige interneringer. Etter at datteren hadde tilbrakt ett og et halvt år i tvangsarbeidsleir hadde hun ikke noe annet valg enn å forlate hjemmet for å unngå trakassering og forfølgelse. Politiet fortsatte å trakassere Guos familie. Da hele ansvaret for familien falt på Gou Sulans skuldre, gjorde det situasjonen vanskeligere for henne, både fysisk og mentalt. Hun dro for å prøve finne mannen sin.

I slutten av oktober 2002 dro både mannen og kona ut for å forklare fakta og informere om forfølgelsen, men ble arrestert av politiet. Mannen hennes ble dømt til to års tvangsarbeid og Guo Sulan ble dømt til ett års tvangsarbeid. På grunn av hennes svake fysiske tilstand tok ikke arbeidsleiren i mot henne. Hun ble først sluppet fri etter at hun hadde blitt ført tilbake til Tongnan og nesten torturert til døde av de hensynsløse politifolkene. Etter ett års lidelse på grunn av skadene etter mishandlingen døde hun klokken ett på ettermiddagen den 3. november 2003. Det er veldig tragisk at Guo Sulans mann fremdeles er fengslet i tvangsarbeidsleiren og derfor ikke kunne dra hjem for å treffe henne en siste gang. Hennes datter ble tvunget bort under forberedelsene til begravelsen.

Xinhuas politistasjon i Tongnan har bekreftet dødsfallet.

Oversatt fra: http://clearwisdom.net/emh/articles/2003/12/5/42875.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/11/27/61333.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.