Dafa utøver Li Zhiyong fra byen Changchun rammes av brutal forfølgelse i fengselet Jilin

Li Zhiyong, en ansatt i kantinen på Changchun City Industry and Commerce Bank, ble dømt til fire års fengsel på grunn av fabrikkerte anklager etter at han ble arrestert. Han ble anholdt og forfulgt i 21 måneder av myndighetene, og sent til fengselet Jilin for videre forfølgelse den 16. desember, 2003. Der ble han tvunget til å gjøre slavearbeid, lage falske merkeklær. Som et resultat av mishandlingen han led, utviklet han ekstreme væskeansamlinger. Istedenfor å løslate ham, lurte fengselsledelsen ham og familien hans. Følgelig spredte hans væskeansamlinger seg over alt og førte til problemer med å puste og gå.

For øyeblikket lider 26 år gamle Li Zhiyong av bloduttredelse i hjerte (effusjon), væske i magen (ascites) og proteinutskillelse i urinen (proteinuria). Hans familiens har ikke penger til å betale for hans behandling.

De ansvarlige for dette er lederne for Jilin provinsen, fengselssykehuset, vakten Wang Yuanchun og Li Yongsheng fra utdanningsavdelingen.


Relevante telefonnummer på engelsk:

(Note: dial country code + area code before all numbers below except mobile phones. Country code: 86, area code: 432)

Address of Jilin Prison: 100 Junmin Road, Jilin City, Jilin Province,132012, China
Mailing address of Jilin Prison: P. O. Box 315, Jilin City, Jilin Province 132012, China
Switchboards: 4.881551
Prison Political Section: 2409418
Procuratorate based in prison: 4881515
Fax: 4881559
Secretary section: 4881559

Warden of Jilin Prison: Li Qiang
Incumbent political commissar: Liu Wei
Incumbent chief of Education Section: Li Zhuang
Staff of Education Section: Li Yongsheng, Wang Yuanchun

Jilin Province Prison Administration Bureau
(Note: dial country code + area code before all numbers below except mobile phones. Country code: 86, area code: 431)

Director: Li Wencai (concurrent post) 2750002, 2763556 (Home)
Deputy Director: Zhang Zhensu 2750004, 7919580 (Home)
Deputy Director: Yu Guangsheng 2750005, 8586398 (Home)
Deputy Secretary of Communist Party: 2750006, 2744928 (Home)
Deputy Director: 2750007, 2707063 (Home)

Kinesisk versjon tilgjengelig på: http://www.minghui.ca/mh/articles/2005/1/6/92817.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25205-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.