USA: Falun Gong utøvere ber om hjelp til å redde barn under forfølgelse i San Francisco paraden

Den 27. februar 2005 samlet nærmere to tusen europeiske Falun Gong utøvere seg i San Francisco og holdt en storstilt parade. Paraden var for å påkalle oppmerksomhet om forfølgelsen av Falun Gong utøvere i Kina, og spesielt et kall om hjelp for å redde de foreldreløse barna til ofrene av forfølgelsen.

Falun Gong utøvere fra hele verden går i parade i San Francisco for å kalle om hjelp til å redde Falun Gong utøveres foreldreløse barn

Ifølge kvinnen Wang Yiqun, et medlem av "Global Mission to Rescue Persecuted Falun Gong Practitioners in China" (en global organisasjon som jobber med å redde Falun Gong utøvere i Kina), har mer enn 1,400 Falun Gong utøvere dødd av Jiang regimets brutale forfølgelse. Mange av dem har små barn. Noen barn vokser opp hos besteforeldrene, og noen er for tiden hjemløse. Ødelagt av foreldrenes bortgang, lever de uten foreldrenes omsorg. Hver eneste dag er en kamp om å overleve. Mange barn har mistet sine grunnleggende rettigheter til utdanning. Deres boforhold forverres stadig. De må holde ut diskriminering, spotting og terror. De hjemløse barna må også kjempe mot sult. De som fortsatt er under internering må møte terror og vold til tross for deres unge alder. Barnas skrik kan bli hørt gjennom hele natten i en del tvangsarbeidsleire.

Ifølge en rapport på hjemmesiden Minghui; da Falun Gong utøverne Huang Ke og Zhong Yuxiu ble forfulgt til døde var deres datter Huang Xinyu bare fem år gammel. Hun let stadig etter faren sin. Da noen i familien fortalte henne at hennes far var borte, så det ut til at hun forsto, men så begynte hun å lete igjen etter en stund. Lille Xinyu blir nå tatt vare på av sin bestefar.

Huang Ke og Zhong Xiuyuns datter Huang Xinyu

Xinyus bestefar fortalte at hun endelig har stoppet å spørre hvor faren hennes er. Da hennes mor døde var hun bare et og et halvt år gammel, og hun kan ikke engang huske sin mor. Han sa at han vil fortelle Xinyu hva som har skjedd med hennes foreldre da hun blir eldre. Faren til Xinyu ble sultet til døde. Hans øyne var fortsatt åpne da hans far gikk for å se kroppen.

Fire år gamle Rong Rong ville stå på en stol og kysse farens urne når hun savnet ham.

Nitten år gamle Liu Xiaotian gjemte seg selv i et lagerhus med jutesekker i Shenzhen etter at hans foreldre døde som et resultat av forfølgelsen. [Da var han 16 år gammel] Han var redd for å kontakte noen som helst og levde et liv som en flyktning med terror, angst og sorg i mer enn et år. Hans onkel fikk til slutt hjulpet han å flykte fra Kina. Han begynte å praktisere Falun Gong ved hjelp av Falun Gong utøvere i Danmark. [For mer informasjon om Liu se: http://test.no.clearharmony.net/articles/200410/149.html]

Xiaotian demonstrer torturmetoder på en anti-tortur utstilling i Nord Europa. Han sa at han ville gjøre sitt beste for å fortelle mennesker hva hans foreldre har vært utsatt for.

Wang sa at The Global Mission to Rescue Persecuted Falun Gong Practitioners in China nylig publiserte en rapport om barn under forfølgelse i Kina. Det er en sammensetting av Minghui rapporter om nærmere to hundre slike barn. På grunn av det kinesiske kommunistpartiets strenge kontroll over media og dets informasjonsblokade, kan man ikke i det internasjonale samfunnet høre stemmene fra disse uskyldige barna. Vi Falun Gong utøvere utenfor Kina vil gjøre vårt beste i å fortelle om disse fakta på ulike måter, og vi håper at flere gode mennesker vil hjelpe til med å redde disse barna.

[Editoren anbefaler også å se på sidene:
Rescue Falun Gong children presecuted in China: http://www.rescueflgchildren.org/
Global Mission to Rescue Persecuted Falun Gong Practitioners in China: http://www.rescueourfamilies.org/gmr/]

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25241-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.