Historier fra det gamle Kina: Hvorfor Zengzi kokte grisen.

Dette er en velkjent gammel historie som handler om å oppdra barn.
 

Zengzi var en av Confucius sine studenter. En dag da Zengzis kone skulle gå og handle, begynte den yngste sønnen å gråte, for han ville være med henne. Så hun trøstet ham med å si: ”Bare vent hjemme. Når jeg kommer tilbake, skal jeg slakte en gris og koke den til deg.”

Da hun kom tilbake, så hun at Zengzi forberedte seg til å slakte grisen. Hun stoppet ham raskt: ”Jeg sa det bare for å trøste ham.” Zengzi sa: ”Du skal ikke lyve for et barn. De er unge og har ingen sosial erfaring, de følger det som foreldrene forteller dem. Hvis du løy for ham i dag, så lærte du ham faktisk å lyve for andre på samme måte. Hvis en mor lyver for barnet sitt, vil ikke barnet lytte til henne. Er dette en god måte å oppdra barn på?” Så, Zengzi slaktet grisen og kokte kjøttet. (Note: I gamle dager slaktet og kokte man griser kun på nyttår og noen andre viktige dager eller når en viktig person kom på besøk eller lignende.)

Historien forteller oss at foreldre aldri skulle lyve for barna sine. Dette er fordi foreldrene, som barnas største forbilder, har stor innflytelse på barna. Et barn vil følge det foreldrene gjør. Derfor må foreldre være svært forsiktige foran barna sine. Denne historien viste også at Zengzi til fulle forsto at foreldre oppdrar barna gjennom sine handlinger, og barn kan bli godt opplærte bare når foreldrene oppfører seg bra.

Ifølge Su Shi Jia Yu (en gammel bok som omhandler hvordan oppdra barn), kjente ikke Confucius barn til det å snakke stygt til andre, og Zengzis barn kjente ikke til sinne. Dette kunne bare skje fordi foreldrene oppdro dem vel.” Måten Zengzi underviste sine barn på var svært meningsfylt og har vært lovprist gjennom historien.

(Historien kommer fra Han Fei Zi.)

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25101-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.