Tegning: "610 kontorets undervisning"

"610 kontoret" er et byrå som er opprettet spesielt for å forfølge Falun Gong. Det har fullstendig makt over alle administrasjonsnivå i Partiet, samt over alle andre politiske og juridiske systemer i Kina.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a24964-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.