Kinesiske turister frasier seg sitt medlemskap i Det kinesiske kommunistpartiet

Når dette skrives, er antall kinesere som har frasagt seg sitt medlemsskap i Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og de tilhørende organisasjonene, nådd mer enn 120 millioner. Denne sommeren har mange turister fra Kina frasagt seg medlemskapet ved ”Utmeldelse fra KKP”-servicesentre som er satt opp ved europeiske turiststeder. Folk som uttrykker sin sterke misnøye med Kommunistpartiet, er ganske vanlig blant besøkende ved disse sentrene.

Noen forbanner regimet så fort de åpner munnen. Andre kinesiske turister har fortalt de frivillige ved sentrene at "i Kina er det for tiden moderne å kritisere Kommunistpartiet, og alle gjør det. Til og med Kommunistpartiets egne medlemmer forbanner det." Når de ser ”Utmeldelse fra KKP”-informasjonsbord etter å ha kommet av turbusser, roper mange: "Ned med Kommunistpartiet!". Noen av turistene roper til og med "Falun Dafa er bra!"

Flere unge mennesker har frasagt seg sitt medlemsskap fra KKP og de tilhørende organisasjonene. Hvis én blant en gruppe unge mennesker sier at han vil forlate KKP, følger resten etter. Blant disse er unge folk som er født i 1990-årene ekstra modige. Mange har rapportert at de er blitt helt skuffet over KKP etter å ha lest om korrupsjon av KKP-tjenstemenn på nettet.

De frivillige ved ”Utmeldelse fra KKP”-servicesentre har opplevd at kinesiske turister som har lest om forfølgelsen på nettet (ved å bruke programvare for å bryte gjennom KKP's nettsensur), velger å frasi seg sitt medlemskap i KKP. Mens de frivillige snakker med andre om Falun Gong og forfølgelsen, hjelper disse ofte til og gir enda mer informasjon, som de har fått kunnskap til på nettet. Disse besøkende frasier ikke bare sitt eget medlemskap i KKP; de oppfordrer også andre i turistgruppen til å gjøre det samme.


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a58960-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.