To brødre dømt til fengsel og tvangsarbeid; foreldre uten mulighet til å anke

Lu Tong og hans familie bor i byen Suzhou som ligger i Jiangsu provinsen. Familien på tre hadde et godt liv, inntil Lu ble arrestert og dømt til fire års fengsel i 2008 for å utøve Falun Gong. Lus kone har problemer med øynene. Hun og datteren er nå avhenging av hverandre. Tongs bror, Lu Jun, kom ofte på besøk til dem for å hjelpe til. Men Lu Jun ble arrestert den 18. august 2011 og dømt til 15 måneders tvangsarbeid.

Lu Jun ble arrestert av Zhang Zhenhua som er nestleder for Wuzhongs politidepartements 610-kontor (en organisasjon av spesial agenter som kun har i oppgave å forfølge Falun Gong). Hjemmet hans ble ransaket uten grunn. Lu Juns familie prøvde å finne ut hvor han var, men ingen visste det. Foreldrene, som er i 70-årene, ventet på Wuzhong politidepartement i over en uke. Fengselsvaktene nektet dem å komme nær inngangsporten, og offiserene som var på jobb, ville ikke komme ut for å snakke med dem. Det eneste de ble fortalt, var at de ville få beskjeden hjemme.

Den 4. september fikk familien beskjed om dommen. Dommen var på 15 måneder og startet den 2. september.

Det var et hardt slag mot foreldrene og familien. Da Lu Tong ble arrestert, gikk Lus mor og kone til tinghuset, politistasjonen, politidepartementet osv. De ble truet, skremt og bedratt. Denne gangen gikk Lus mor til politidepartementet, appellkontoret og påtalemyndighetene for å anke, men ingenting hjalp.

Lus far klarer nå ikke å gå, og moren bare sløves bort.

Kinesisk versjon tilgjengelig på http://minghui.ca/mh/articles/2011/9/9/246446.html


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a56897-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.