FN-toppmøte i New York: Falun Gong ber om en slutt på overgrepene i Kina

Fra 19. til 27. september 2011 blir den 66. av FNs generalforsamlinger holdt i FN-bygningen i New York. Den 19. september holdt Falun Gong-utøvere en samling i parken foran FN-bygningen for å be det internasjonale samfunnet være oppmerksomme på Falun Gong-utøveres menneskerettigheter og å hjelpe til med å stoppe Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) brutale forfølgelse av Falun Gong.

Falun Gong-utøvere og støttespillere samlet seg i parken foran FN-bygningen i New York

Den 20. september holdt Falun Gong-utøvere en pressekonferanse. Dr. Wenyi Wang introduserte Falun Gong og fortalte om KKP’s forfølgelse. Utøverne Lianying Zhang og Yahui Jia fra Kina delte sine personlige erfaringer om tortur under forfølgelsen.

Dr. Wang sa at mer enn 3400 Falun Gong-utøvere har blitt torturert i hjel under forfølgelsen, og mange flere er savnet. Hun snakket også om KKP’s høsting av vitale organer fra Falun Gong-utøvere for profitt og hvordan en etterforskning av to kanadiske menneskerettighetsadvokater bekreftet påstandene.

Dr. Wang sa: ”Helt siden KKP iverksatte forfølgelsen, har Falun Gong-utøvere i New York møtt opp under FN-toppmøtet. Vi ber det internasjonale samfunnet og folk med samvittighet til å være oppmerksomme på skjebnen til Falun Gong-utøvere og hjelpe til med å få slutt på forfølgelsen.”

Videre sa hun: ”For to uker siden ble Jin, som er Falun Gong-utøver, arrestert i Sør-Korea. Han ble tidligere forfulgt i Kina og skal nå deporteres tilbake dit. Vi hørte at president Lee i Sør-Korea vil ankomme New York denne ettermiddagen, og han vil i kveld motta en pris for å ha promotert demokrati og menneskerettigheter. Han vil delta på FN-toppmøtet og holde en tale. Vi ber han om ikke å gi etter for presset fra KKP eller bli medskyldig i forfølgelsen, men heller beskytte Falun Gong-utøvere.”

Utøveren Lianying Zhang ble forfulgt i Kina, og under sin tale viste hun bilder av seg selv etter mishandlingen da hun var i varetekt. Hun sa at datteren ble redd da hun ble arrestert. Mer enn 20 utøvere i nær familie, slektninger og venner har blitt torturert i hjel under forfølgelsen.

Yahui Wang fra Liaoning delte sine erfaringer under pressekonferansen. Hun sa: ”Da Kina i 2008 arrangerte de olympiske lekene, ble vi torturert på Masanjia tvangsarbeidsleir. Et titalls mannlige vakter banket oss med elektriske batonger og tvang oss til å synge KKP-sanger. De kvinnelige utøverne fikk ikke lov å bruke toalettet i lengre tid, til og med under menstruasjonen. Utøverne ble nektet mat og vann i mange dager. Mange av utøverne er savnet. En utøver jeg kjenner, ble mishandlet og fikk kraniebrudd. Det var mange utøvere som ble torturert helt til de ble psykisk nedbrutt.

Hun sa videre: ”Familiemedlemmene til Falun Gong-utøvere mister jobbene sine eller må slutte på skole. Dette er en del av forfølgelsen. Min åtte år gamle datter utviklet en depresjon som et resultat av mishandlingen vår familie har gjennomgått. Den tolv år lange forfølgelsen har resultert i at mange utøvere har fått sine familier og familieliv ødelagt. Jeg råder alle til å ikke reise til Kina for organtransplantasjon, fordi det er meget sannsynlig at organene blir anskaffet på ulovlig vis fra uskyldige Falun Gong-utøvere som ellers ikke ville dødd.

Etter pressekonferansen viste utøverne Falun Gong-øvelsene. Mange av de forbipasserende stanset for å lære om forfølgelsen og tok imot informasjonsmateriell.


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a56953-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.