Taiwan: Ønsker å nekte menneskerettighetsforbrytere å komme inn i landet

Bystyret gjorde en enstemmig resolusjon som oppfordrer regjeringen om å gjennomføre kontroll av KKP-embetsmenn, å nekte innreise til de som har krenket menneskerettigheter. Bystyret inviterer ikke, ønsker ikke og tar ikke imot de som bryter menneskerettigheter. Vedtakets ”fadder”, Chen Hui-wen sa: ”Alle venner med felles interesser, våkn opp og la en rettferdig røst høres i det internasjonale samfunnet. Vi ber alle demokratiske land å fordømme det umenneskelige, autokratiske og autoritære KKP-regimet.”

Pressekonferansen Plakater som viser KKPs forfølgelse av Falun Gong

Kaohsiung byråd var enstemmig om vedtaket på møtet. En pressekonferanse ble holdt den 10. desember, Menneskerettighetsdagen. Chen sa: ”Med sammenslåingen av byen Kaohsiung og resten av fylket vil fylkestinget skape historie. Beslutningen vil også være et historisk merke.”

Lin Lian-sen som er medlem av fylkestinget, sa: ”KKPs forfølgelse av religiøs tro er alvorlig. Regimet utfører til og med organrøveri fra levende mennesker for profitt. Mange KKP-embetsmenn eier ikke respekt for menneskeliv, men er likevel tatt imot med gjestfrihet. Det er absurd. Det er nødvendig å bruke media for å sette fokus på det og oppfordre regjeringen til å gjennomføre beslutningen.”

Tidligere nasjonal politisk rådgiver, Chou Ping-de sa: ”Taiwan kjemper for menneskerettigheter. Det taiwanske folket bør opprettholde normale begreper for internasjonale menneskerettigheter. KKP kan skryte, men hvorfor eier ikke et land som er så stort, trosfrihet og menneskerettigheter?”

Medlem av fylkestinget, Hsiu Hu-yu sa: ”Å verne og forbedre menneskerettigheter er en viktig indikator for et lands utvikling. Bare ved å respektere liv kan det globale samfunnet forbli i harmoni og fred.”

Assisterende professor Chen Jia-ping fra Det nasjonale Chung Cheng universitetet påpekte: ”Å si sin mening er ikke bare for å støtte Falun Gong, men et spørsmål om samvittighet. Falun Gong er en kultiveringsmetode. Det er absurd at utøvere blir arrestert. KKP bruker forskjellige metoder slik som ærekrenkelse og økonomisk interesse for at folk skal tie. Jeg oppfordrer alle til å tale for og støtte Falun Gong ut ifra egen samvittighet.”

Vedtakets "fadder" Chen Hui-wen

Hvordan kan vedtaket bli iverksatt? Chen sa videre at ovgivende komiteer og råd i 7 andre fylker og flere byer har også fattet vedtaket. Hver valgte representant representerer ønsket fra sin egen valgkrets. Vi har tro på at lokale meninger vil bli hørt av regjeringen. Chen understrekte at siden resolusjonen ble fattet, er det forventninger om at regjeringen gjennomfører den.

Falun Gong-utøver Cheng Chi Mei sa: ”Hvis vedtaket blir gjennomført, vil det være avskrekkende for KKPs embetsmen som har brutt menneskerettigheter. De vil ikke bli ønsket velkommen eller tatt imot i andre land.

Etter at handelsforbindelsen mellom Taiwan og fastlands-Kina har blitt bedre i løpet av årene, har mange KKP-embetsmenn blitt saksøkt for folkemord og brudd på Den internasjonale avtalen om sivile og politiske rettigheter, samme dag som de ankom Taiwan. De fulgte alle Jiang Zemin i forfølgelsen av Falun Gong og brøt menneskerettigheter.


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a55013-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.