Taiwan: Ønske om å vise bort folk som krenker menneskerettigheter

Den 2. desember 2010 fremsatte Lai Yuanshun som er fylkesstyremedlem i Miaoli i Taiwan, en resolusjon som henvender seg til regjeringen i Taiwan med anmodning om at landet ikke skal ta imot noen som krenker menneskerettigheter. Alle fylkesstyremedlemmene stemte for resolusjonen. Miaoli er den 3. kommunen på Taiwan som fremsetter en slik resolusjon og slutter seg til Kaohsiung og Canghua kommuner.

Medlemmer av fylkestinget og lokalbefolkningen ønsker å beskytte menneskerettighetene Møte i fylkestinget

Lai Yuanshun som er medlem i fylkestinget, fremsetter en resolusjon som anmoder sentralregjeringen i Taiwan om å ikke invitere noen som bryter menneskerettighetene, til Taiwan.

Chu Wanchi som er menneskerettighetsadvokat, uttrykte sin respekt over fylkestinget. Hun sa på pressekonferansen at Falun Dafa-foreningen på Taiwan har allerede anlagt sak mot fire kinesiske tjenestemenn som har vært involvert i forfølgelsen av Falun Gong.

På pressekonferansen viste Falun Gong-utøverne en rekonstruksjon av organhøsting som skjer i Kina.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a54983-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.