Malaysia: Reportasje vedrørende beslutning fra argentinsk rett om å utstede internasjonal arrestordre på Jiang Zemin

Nyheten om at en argentinsk dommer ga ordre til at det skulle reises tiltale og internasjonal arrestasjon av tidligere leder for Det kinesiske kommunistpartiet, Jiang Zemin, vakte oppsikt i malaysiske medier. Det malaysiske nasjonale nyhetsbyrået og den største engelske avisen, The Star, hadde begge en reportasje fra Reuters. I tillegg publiserte China Press, en av de største kinesiskspråklige avisene, en tilsvarende reportasje.

Den 23. desember publiserte Det malaysiske nasjonale nyhetsbyrået og The Star en reportasje fra Reuters. Reportasjen sa at Lamadrid, dommer i Den argentinske føderasjons- og kriminalitetsforebyggende retten nr 9, beordret anklage og internasjonal arrestasjon av tidligere kommunistleder Jiang Zemin og hans høyre hand, Luo Gan, med anklager om folkemord og tortur av Falun Gong utøvere i Kina.

Reportasjen opplyste at etter fire år med grundig etterforskning beordret dommer Lamadrid at det ble tatt ut tiltale og arrestordre mot Jiang Zemin og Luo Gan, tidligere leder og tidligere sekretær for politiske og sivile saker i sentralkomiteen i KKP.

Reportasjen sa at dommeren tok kjennelsen basert på prinsippet om universell domsmyndighet, noe som gir argentinsk rettsapparat fullmakt til å prosedere menneskerettighetssaker i andre land.

I følge reportasjen fra China Press gjennomførte den argentinske retten en undersøkelse som varte i fire år og besluttet deretter å utstede en internasjonal arrestordre mot tidligere overhode i Det kinesiske kommunistpartiet, Jiang Zemin, og det tidligere faste medlemmet av politbyrået, Luo Gan, med anklage om folkemord.

En advokat for Falun Gong utøverne kommenterte at denne kjennelsen er av historisk betydning.

Reportasjen i China Press pekte også på at Den spanske nasjonalretten utstedte den 19. november et brev med forespørsel til kinesiske myndigheter der de anmodet om at det ble tatt ut tiltale mot tidligere leder for Det kinesiske kommunistpartiet, Jiang Zemin, og fire andre høyt rangerte partimedlemmer i forbindelse med forfølgelsen av Falun Gong.

http://www.clearharmony.net/articles/200912/51742.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a51742-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.