Menneskerettighetsaktivist om spansk søksmål mot Jiang Zemin: Dette er en svært viktig framfang

Reed Brody er talsmann for den kjente internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Han representerte Human Rights Watch og ga støtte til at det ble reist søksmål mot den tidligere chilenske diktatoren Pinochet. Da han nylig fikk kjennskap til at den spanske nasjonalretten hadde akseptert siktelsen om folkemord og tortur mot fem tiltalte som er involverte i forfølgelsen av Falun Gong (tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet, Jiang Zemin, så vel som Luo Gan, Bo Xilai, Jia Qinglin og Wu Guanzheng), sa han: ”Dette er en et svært viktig framskritt”.

Menneskerettighetstalsmann Reed Brody deltar i minneaktivitet på Den internasjonale dagen for menneskerettigheter

Han påpekte: ”Denne spanske rettssaken en basert på universell rettsvitenskap. Det er internasjonal lov tilpasset en situasjon der rettferdighet ikke fungerer i hjemlandet. For det kinesiske folket skulle Kina selvsagt vært landet der en søker rettferdighet. Men når det er umulig å oppnå, kan denne loven brukes i hvilket som helst rettsapparat. Når forbrytelsen er alvorlig nok, kan det gjøres tiltak. Spania vil få press fra det kinesiske kommunistregimet, men spanske dommere er uavhengige. De vil behandle den aksepterte saken svært rettferdig. Dette er et svært viktig framskritt”.

Reed Brody har vært involvert i å fremme menneskerettigheter og rettslig rettferdighet over lang tid. Han har deltatt i mange internasjonale rettslige begjæringer. Han var ledende advokat for ofrene for den tidligere diktatoren i Chad, Hissene Habre, da han ble stillt for retten i Senegal.

Han sa følgende om Falun Gong utøverne som bruker internasjonal lov for å bringe de hovedtiltalte fra Det kinesiske kommunistpartiet for retten og som arbeider for å stanse krenkelsene av menneskerettighetene: ”Ofrene har rett til å søke rettferdighet gjennom rettsapparatet. Uheldigvis er det altfor mye urettferdighet rundt i verden og altfor få steder å korrigere dem. Mange mennesker, inkludert Falun Gong, tibetanske fanger og andre er ekskludert fra rettsapparatet i sin egen nasjon. Derfor søker de juridisk rettferdighet utenlands. Jeg tror den spanske saken gir et svært viktig budskap. Ikke bare sørger dette for trøst for ofrene, det sørger også for et rettsapparat for dem. Dette er umulig å finne i fangenes eget land. De kan snakke ut om lidelsene de har gjennomgått og kreve rettferdighet”.


Chinese version available at http://www.yuanming.net/articles/200912/88416.html


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a51708-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.