FNs spesialrapport om tortur vedrørende forfølgelsen av Falun Gong: “Ingen ting ser ut til å ha endret seg til det bedre”

Den 5. august 2009 ble dr. Manfred Nowak, FNs spesialreporter på tortur, intervjuet av avisen Epoch Times. Han snakket om forfølgelsen av Falun Gong i Kina:

Dr. Manfred Nowak, FN, spesialreporter i tortur

”Ingen ting ser ut til å ha endret seg til det bedre”, sa dr. Nowak til Epoch Times om den nåværende situasjonen for Falun Gong-utøvere som er forfulgt av Det kinesiske kommunistregimet. ”Flesteparten av de innsatte i disse [tvangsarbeids-] leirene var Falun Gong utøvere. Og det er så skremmende fordi ingen av disse menneskene fikk noen gang en rettsak. De ble aldri anklaget.”

I rapporten hans som er oversendt til den 7. høyesterett av FNs menneskerettighetsråd den 14. januar 2009, skrev dr. Nowak: ” I mange saker er forvaringen deres aldri et tema for juridisk behandling. Da spesialreporterne for eksempel var i Kina, var programmer for ”tvungen rusavvenning” et spesifikt formular for administrativ forvaring”.

På en reise til Kina i 2005 oppdaget dr. Nowak at to tredeler av torturtilfellene i arbeidsleirer var Falun Gong-utøvere. Det kinesiske kommunistregimet ikke bare utfører målene i de ”tvungne rusavvenningsprogrammene” på Falun Gong-utøvere i fengsel og arbeidsleirer, men de sender også friske, normale Falun Gong-utøvere til psykiatriske avdelinger eller rushabiliteringssentre.

I tillegg tvinger de Falun Gong-utøveres familiemedlemmer til å injisere dem med psykiatrisk medisin hjemme. Statistikk indikerer at tilfeller av Falun Gong-utøvere som blir forfulgt med ”psykiatrisk behandling” har spredt seg til 23 av 33 provinser, selvstyrende regioner og landdistrikter under direkte lederskap av det sentrale styret i Kina.

Minst 100 psykiatriske avdelinger ved provinser, byer, fylker eller på distriktsnivå har deltatt i forfølgelsen. Basert på antallet og distribueringen av disse tilfellene er det klart at misbruket av psykiatrisk medisin på Falun Gong-utøvere har vært nøye planlagt og systematisk utført fra politisk topp hold.

Normale, rasjonelle og friske Falun Gong-utøvere har blitt ulovlig sperret inne ved psykiatriske avdelinger. Mange av dem ble tvangsinjisert eller tvangsforet med mengder av medisiner som er i stand til å ødelegge nervesystemet. Disse Falun Gong-utøverne ble også bundet med tau og torturert med elektrisk sjokk.

De ukjente medisinene har ført til at noen utøvere lider av delvis eller full lammelse. Noen har mistet synet eller hørselen. Noen har opplevd at muskler er blitt ødelagt eller indre organer er blitt ødelagt. Noen har mistet deler av hukommelsen og blitt mentalt funksjonshemmet. De indre organene hos noen av utøverne har blitt omfattende skadet. Noen har klappet sammen mentalt. Noen har til og med dødd kort tid etter å ha blitt injisert med medisinene.

KKPs psykiatriske tortur har tiltrukket seg internasjonal oppmerksomhet, stadige avdekkinger av forfølgelsen av Falun Gong-utøvere har tiltrukket seg internasjonal oppmerksomhet. På den 41. samlingen ved det årlige møtet i FNs komité mot tortur 3.-21. november 2008 ble KKPs medisintortur og tvungen psykiatrisk sykehusforvaring diskutert.

The annual report, which summarized this session, was also sent to committee members, including China. Most influential mainstream media such as the Associated Press, Reuters, Agence France Presse, Central News Agency, New York Times, Radio France Internationale, Voice of America, New Zealand television, Canadian news, Voice of Germany and others, filed reports on this situation.

Den årlige rapporten som oppsummerer dette møtet, ble også sendt til komitemedlemmer, inkludert Kina. De mest innflytelsesrike nyhetsmediene som Assosiert presse, Reuters, Fransk presse, CNA, New York Times, Radio Frankrike internasjonal, Voice of America, New Zeland TV, Kanadiske nyheter, Tyskland og andre, rapporterte situasjonen.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a50464-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.