Det italienske nyhetsbyrået Apcom: Eutelsat blokkerer TV signaler på grunn av økonomiske interesser

Den 6. august rapporterte et italiensk nyhetsbyrå at den italienske foreningen for Falun Gong avslørte at Eutelsat ble presset av Beijing og stoppet sendingene av NTDTV, verdens største uavhengige kinesiske TV stasjon.

Fra 16. juni har millioner av kinesiske familier vært uten mulighet for å se NTDTVs sendinger. Eutelsat forklarte at på grunn av tekniske feil på W5 satellitten måtte de stenge senderne. Imidlertid publiserte organisasjonen Reportere uten grenser den 10. juli et telefonopptak som indikerte at stengningen at NTDTVs sendinger var en gjennomtenkt handling som følge av politiske og økonomiske årsaker, ikke et teknisk problem.

Den 16. juni innrømmet Sun Yuxi, den kinesiske ambassadøren i Italia, at han selv presset Eutelsat direkte og ba om at de stengte NTDTVs sendinger. De lovet å gi Eutelsat økonomiske fordeler til gjengjeld. Eutelsats handlinger hindrer millioner kineseres rett til informasjonsfrihet og bryter også kontrakten med NTDTV, signert av Eutelsat og dets administrerende direktør Beretta.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a46018-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.