Reporters Without Borders pressemelding: "Europeisk satellittoperatør Eutelsat stanser den uavhengige kinesisk-språklige TV stasjonen NTDTV for å tilfredsstille Beijing"

Tidligere upublisert samtale med Eutelsat-ansatt bekrefter at stansingen var politisk motivert
 

Organisasjonen Reporters Without Borders (RSF) ber Giuliano Berretta, administrerende direktør i det europeiske satellittfirmaet Eutelsat, om å annullere avgjørelsen om å innstille det uavhengige kinesisk-språklige NTDTVs (New Tang Dynasty TV) bruk av Eutelsats W5 satellitt for å sende til Asia.

Eutelsat hevder at de var tvunget til å innstille NTDTV den 16. juni grunnet et teknisk problem, men et båndopptak fra en samtale med en ansatt i Eutelsat viser at det var en overlagt, politisk motivert avgjørelse som bryter med fri flyt av informasjon og de konvensjonene Eutelsat opererer under.

"Den virkelige grunnen for avgjørelsen om å innstille NTDTV avslører hvordan Eutelsat opererer i Kina", sa organisasjonen for pressefrihet. "Selskapets troverdighet står på spill, og vi ber aksjonærene om å gripe inn så raskt som mulig slik at NTDTV kan gjenoppta sendingen på denne satellitten. Dersom det ikke blir gjort, kan ingen av TV-selskapene som er kunder hos Eutelsat, være helt sikre på at ikke de også tilfeldig blir frakoblet en dag på grunn av deres innhold."

Reporter Without Borders tilføyde: "NTDTVs sendinger irriterte kinesisk myndighet fordi, takket være denne satellitten, kunne folk fritt motta sendingen i titalls millioner kinesiske hjem. Avstengningen bare noen få uker før OL ser ut til å være en tjeneste utført av Eutelsat med det formål å oppnå nye avtaler. Eutelsat prøvde å stenge NTDTV en gang tidligere, i 2005, men en internasjonal kampanje tvang dem til å signere en ny langtidskontrakt."

En representant ved Eutelsat i Beijing sa i en samtale tatt opp på bånd den 23. juni med en samtalepartner, som den ansatte trodde var en tjenestemann ved Det kinesiske propagandadepartementet:

"Det var vårt selskaps administrerende direktør i Frankrike som besluttet å stoppe NTDTVs signaler. (…) Vi kunne ha skrudd av hvilken som helst transponder. (…) Det var på grunn av at vi gjentatte ganger fikk klager og påminnelser fra kinesisk myndighet. (…) For to år siden sa Statens administrasjon for Radio, Film og TV det samme om og om igjen: ”Stopp den TV-stasjonen før vi begynner å snakke”"

Reporters Without Borders publiserer en kopi av denne samtalen på sin webside (www.rsf.org), og et båndopptak er tilgjengelig for media.

TV-stasjonen NTDTV, med base i New York og med tilknytning til den spirituelle bevegelsen Falun Gong, begynte å overføre sendinger til Kina for fire år siden. Programmene er svært forskjellige innholdsmessig fra Kinas statlige TV-stasjoner. En stor del av dekningen er menneskerettighetsspørsmål, inkludert undertrykkelsen i Tibet og religiøse grupper, slik som Falun Gong og kristne undergrunnskirker.

Dagen etter at de stoppet sendingen til NTDTV, utstedte Eutelsat en meddelelse hvor de sa at W5-satellitten er utsatt for et alvorlig teknisk problem som hadde tvunget selskapet til å redusere antall transpondere og stoppe sendingen til flere TV stasjoner.

Eutelsat og Thales, det franske selskapet som lagde satellitten, gjør flere og flere gode avtaler i Kina. Det var Thales som produserte Zhongxing-9, satellitten som ble sendt opp i forrige måned for å garantere god dekning av OL. Eutelsat har signert en kontrakt med Kina om å bruke Long March rakett til å lansere Eutelsat satellitter. Avisen The Wall Street Journal skrev i april: "Eutelsat har i årevis prøvd å finne måter å penetrere det kinesiske markedet, og lanseringskontrakter blir av mange sett på som en måte å nå det målet."

Som et selskap med hovedsete i Frankrike, er Eutelsat uansett forpliktet til å respektere prinsippene om lik rett til tilgang, pluralisme og anti-diskriminering som er nedtegnet i artikkel 3 i en konvensjon som styrer satellittselskapers drift.

Helt siden NTDTV ble lansert i februar 2002, har kinesisk myndighet forsøkt å undertrykke sendingene ved å presse satellittselskaper og myndigheter.

Kilde: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27818

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a45214-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.