Tsjekkisk innenriksminister fordømmer forfølgelsen av Falun Gong

Tsjekkisk innenriksminister Ivan Langer

Den 19. mars 2008 uttrykte den tsjekkiske innenriksministeren, Ivan Langer, sin støtte til de forfulgte Falun Gong-utøverne. I sitt brev adressert til Den tsjekkiske Falun Gong foreningen, fastslo han:

“Jeg slutter meg til alle som viser solidaritet med de forfulgte medlemmene i den åndelige bevegelsen Falun Gong. Jeg har besluttet å gjøre dette etter å ha blitt introdusert til de elementære prinsippene i deres undervisning basert på Sannhet, Medfølelse og Toleranse i hverdagslivet. Spredningen av disse verdiene og observasjonen av dem har alltid vært basis for gjensidig respekt og samhandling mellom stater og nasjoner; disse prinsippene har alltid vært grunnlaget for forståelse og vennskap mellom folk. Dette er grunnen til at jeg på det sterkeste fordømmer volden som den kinesiske regjeringen begår mot Falun Gong-utøverne. Trosfrihet er hjørnesteinen i et fritt samfunn, og Kina kan ikke sees på som et utviklet og demokratisk land før det er villig til å innse ansvaret for å opprettholde menneskerettighetene som er definert i Menneskerettighetserklæringen”.

Opprinnelig publisert på tsjekkisk: http://cz.clearharmony.net/articles/200804/2265.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a44196-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.