Sverige: Falun Gong-utøvere minnes "25. april"

Den 25. april 2008 holdt svenske Falun Gong-utøvere aktiviteter ved den kinesiske ambassaden i Stockholm for å minnes den fredelige appellen i Beijing den 25. april for 9 år siden.

Svenske Falun Gong-utøvere ved Den kinesiske ambassaden i Stockholm… … og foran Det kinesiske konsulatet i Gøteborg

For 9 år siden dro flere enn 10.000 Falun Gong-utøvere til Folkets appellkontor i statsrådet for å be om løslatelse av 45 Falun Gong-utøvere som hadde blitt arrestert i Tianjin, samt å få rettmessig beskyttelse av Falun Gong-utøvernes øvelsesmiljø, og å få tillatelse til å publisere Falun Gong-bøker. Zhu Rongji, daværende statsminister, hadde en samtale med representanter fra Falun Gong-utøvere, og sakene ble i innledende periode løst samme dag. Dette er den "Store fredelige 25. april appellen" som sjokkerte verden. Senere har Falun Gong-utøvere blitt gjenstand for brutal forfølgelse i 9 år.

I sin tale sa utøver Anders Eriksson: "Hensikten med at jeg kommer hit i dag er å uttrykke min sterke protest mot Det kinesiske kommunistpartiet (KKP), som i 9 år har gitt lidelse til utøvere som tror på Sannhet, Medfølelse og Toleranse! Forfølgelsen av Falun Gong må stoppes! Jeg mener at alle utøvere og de som ikke kultiverer, bør stoppe KKP fra å forfølge, torturere og drepe disse vennlige, uskyldige og gode menneskene! Slike handlinger er ulovlige."

I 1998 begynte Anders Eriksson å praktisere Falun Gong, og han likte det svært godt. Han følte seg så komfortabel når han gjorde øvelsene. Han forsto nøkkelen til det å være menneske og forsto den virkelige meningen med livet og har gradvis forbedret seg selv ved å speile seg mot prinsippene "Sannhet, Medfølelse og Toleranse". Hans holdning til andre har blitt mer harmonisk.

Anna Bender begynte å praktisere Falun Gong i 1995. Hun følte en slags fred i hjertet da hun deltok i de tidlige forelesningene av Li Hongzhi. Tidligere var hun svært vennlig mot andre og nå er hun til og med enda mer vennlig.

I sin tale sa Viveka Enoksson, "Det er synd at Falun Gong ikke er tillatt i Kina. Det er svært gode øvelser. Jeg har praktisert i omtrent 10 år. Jeg har blitt både enda mer fredelig og mer vennlig, og jeg blir ikke lengre så lett sint som jeg brukte å bli. Falun Gong har vært godt for både kroppen og sinnet mitt. Jeg mener at kinesere også skulle ha sin trosfrihet. I dag er vi her for å vise Den kinesiske ambassaden og forbipasserende hva som skjer i Kina. Vi vil fortsette å be gode mennesker fra alle samfunnslag om å hjelpe til med å stoppe forfølgelsen og drapene og støtte rettferdighet og godhet!"

Gulli eier en butikk og bor i Stockholm. Hun uttrykte sin sterke protest mot at KKP har øket forfølgelsen av Falun Gong-utøvere ved å bruke OL som grunn. Hun sa: "Jeg er her i dag for å fortelle alle i Den kinesiske ambassaden at kinesere og KKP ikke er likestilte, noe som burde gjøres klart. KKP lovte at det ville respektere menneskerettigheter, men det er fortsatt ingen menneskerettigheter i Kina, og de arresterer fortsatt mange menneskerettighetsaktivister og Falun Gong-utøvere i stort antall. Og KKP har gjort mye galt.

Tony Lingefors føler det tungt om hjertet ved å vite at KKP øker forfølgelsen av Falun Gong ved å bruke OL som grunn. Han sa: "Ved å benytte seg av folks patriotisme egger KKP opp kinesere som ikke vet fakta til å motsette seg utenlandsk media, fordi de har blitt fullstendig bedratt av løgner. Jeg mener at kinesere bør våkne opp: Vi er ikke mot Kina, vi ønsker bare å stoppe forfølgelsen. Mennesker skal ikke bli grusomt forfulgt bare på grunn av sin tro. Forfølgelsen må stoppes. Det vi er imot, er forfølgelsen.

Li Zhihe som nå bor i Sverige, deltok i den fredelige appellen i Beijing den 25. april 1999 og var personlig vitne til hele historien der 10.000 personer appellerte. Da han ble intervjuet, fortalte Li at faktumet er at KKP målbevisst hevdet at de 10.000 Falun Gong-utøvere som fredelig appellerte prøvde å "angripe Zhongnanhai fra alle kanter". Dette var fra KKPs side en overlagt plan for å bedra folk og finne en unnskyldning til å fortsette å slå ned på Falun Gong.

Han sa: "Jeg husker svært godt hva som skjedde den 25. april 1999. Den dagen klokken 06.00 gikk jeg til gaten Fu You. Selv om det var mange mennesker der, var de alle ordentlige og ryddige. Det fantes ikke noen slagord eller høye stemmer, og hele forløpet gikk veldig fredelig for seg. Det eneste vi faktisk ønsket å gjøre, var å fortelle Folkets appellkontor vår virkelige situasjon. Vi hadde ikke noe ønske om å gå til Zhongnanhai. Folkets appellkontor er nær Zhongnanhai. Alle sto der ifølge en anordning fra politiet. Vi sto der og ventet stille på resultatet av forhandlingene. Når jeg nå ser tilbake, var det hele planlagt av KKP. Det var en smart leder, fordi det den gjorde, var å finne en unnskyldning for å undertrykke Falun Gong i neste steg.

Opprinnelig hadde Li Zhihe en misunnelsesverdig familie og jobb. Han ble fokus for forfølgelsen etter 20. juli 1999 fordi han hadde deltatt i den fredelige appellen den 25. april. På den tiden planla 610-kontoret å tvinge ham til å bli forfulgt i en hjernevaskingsklasse. På grunn av hans sterke tro og motstand mot forfølgelsen mistet både han og konen jobbene sine. De måtte forlate Kina og kom til Sverige etter å ha vært innom mange forskjellige steder. De har blitt akseptert som flyktninger av Sverige.

Li Zhihe sa: "KKP har forfulgt Falun Gong i 9 år allerede. I disse 9 årene har Falun Gong-utøvere, med et hjerte av godhet og toleranse, fortalt mennesker hvorfor KKP ønsker å forfølge Falun Gong. Utøvere har også fortalt hvordan KKP har beskyldt Falun Gong for selvpåtenningen på Den himmelske fredsplass og avslørt grusomhetene om at KKP fjerner organer fra levende Falun Gong-utøvere. Vi har ikke noe politiske mål. Hva vi ønsker å gjøre, er å stoppe forfølgelsen. Flere eldre kvinner i 60- og 70-årene som gjorde øvelsene sammen med oss, ble tatt bort fra sine hjem, og de er fortsatt fengslet i tvangsarbeidsleire. Det er ikke slik at det vil være nok om de gjør øvelsene hjemme, siden det KKP sier bare er propaganda. Det KKP gjør er å finne en unnskyldning til å forfølge Falun Gong for å bedra hele verden.

Li Zhihe sa: "På ulovlig vis øker nå KKP sterkt sin forfølgelse av Falun Gong-utøvere i Kina ved å bruke OL som grunn. Utøvernes liv og sikkerhet bekymrer oss. Nå ber jeg det internasjonale samfunnet om å rette oppmerksomheten til den 9 år lange og brutale forfølgelsen av Falun Gong-utøvere som skjer i Kina. Jeg håper alle myndigheter i verden kan stå opp for å støtte rettferdighet og godhet og så snart som mulig stoppe katastrofen som har vart i nesten 9 år".

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a44128-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.