Danmark: Seminar om ytringsfrihet i Kina avslører KKPs brutale forfølgelse

Den 4. november 2007 arrangerte Det danske Trykkefrihetsselskapet et storstilt seminar i København som ble sponset av kulturdepartementet, med temaet ”Ytringsfrihet i Kina”.

Falun Gong-utøver, Zeng Zheng, snakket om forfølgelsen hun opplevde i Kina

Lederen for Det danske Trykkefrihetsselskapet, seniorreporter og historiker Lars Hedegaard Jensen

Velkjent menneskerettighetsadvokat Guo Guoting uttaler: “En advokat som ikke vil forsvare Falun Gong-utøvere er ikke en virkelig menneskerettighetsadvokat”

Falun Gong-utøver Zeng Zheng fra Australia, menneskerettighetsadvokat Guo Guoting, som har forsvart Falun Gong-utøvere, og Zhou Lei, redaktør av den europeiske utgaven av avisen Epoch Times var invitert til å delta på seminaret. Mange andre talere, både kinesiske og fra vestlige land som Australia, Canada, Tyskland, Sverige og Danmark var også invitert av Det danske Trykkefrihetsselskapet. Vert for seminaret var leder av sammenslutningen, seniorjournalist og historiker Lars Hedegaard Jensen. Folk fra både øst og vest som er bekymret for saker i forhold til Kina, deltok i møtet.

Zeng Zheng holdt en tale om lidelsene hun opplevde og personlig var vitne til i Kinas arbeidsleire. Hun fortalte: ”En gang spurte noen meg om jeg savnet min mann og mine barn i arbeidsleiren. Jeg sa nei. Selv om det lyder merkelig, vil det være umulig å forestille seg hvis du ikke har gjort en slik erfaring. Det er tøffe omgivelser der en er utsatt for forskjellige typer tortur og hardt tvangsarbeid. Et menneske blir strekt til det ekstreme i forhold til psykisk utholdenhet. Hver dag var mitt høyeste ønske å sove noen få minutter, og enda til gi opp det å få vaske hendene etter å ha vært på toalettet. Det mest smertefulle er at du under høyt press i de hardeste omgivelser tvinges til å gi opp din tro. Det betydde såkalt frihet hvis du gir opp [å praktisere Falun Gong]. Ellers ville du bli utsatt for kontinuerlig tortur. Torturen, både fysisk, psykisk og mentalt, gjør at en person mister sin normale tankekapasitet. Jeg var vitne til at noen Falun Gong-utøvere led under alvorlig mentalt kollaps eller ble torturert til døde.”

Da Zeng viste bilder av Falun Gong-utøvere som har vært utsatt for brutal tortur, var folk på seminaret synlig berørte. Hun la til at på den tiden ble alle Falun Gong-utøvere i arbeidsleirene tvunget til å avgi blodprøver og gjennomgå fysiske undersøkelser. Det forårsaket til og med at andre fanger ble misunnelige. De trodde at Falun Gong-utøverne fikk spesialbehandling (fanger flest får aldri en fysisk sjekk). Det var ikke før forbrytelsen med organstjeling fra levende Falun Gong-utøvere som var ulovlig internert i arbeidsleirene ble avslørt at mange Faun Gong-utøvere forsto hva som foregikk - Årsaken til at det ble tatt blodprøver og fysiske tester av Falun Gong-utøverne, var for å etablere en database for organstjeling.

Zhou Lei, redaktør av den europeiske utgaven av avisen Epoch Times, fortalte seminarpublikum om systemet for mediekontroll i Kina. Hun diskuterte også bølgen av utmeldinger fra KKP som har skjedd i Kina etter at Epoch Times publiserte ”Ni kommentarer om Kommunistpartiet”.

Menneskerettighetsadvokat Guo Guoting, en flyktning fra Kina som er bosatt i Canada, gjenfortalte sine erfaringer med å bli forfulgt mange ganger i Kina fra han var tolv år og til 2004. Etter at han ble advokat, forsvarte han Falun Gong-utøvere som ble forfulgt av KKP. Han ble så arrestert og tvunget til å stenge advokatkontoret sitt. Til slutt måtte han forlate Kina og søke asyl i et annet land. Advokat Guo sa: ”Det er ingen lov og rettferdighet i Kina. Det juridiske systemet er svært korrupt. Hvis en advokat ønsker å ha en karriere der og tjene penger, må han eller hun samarbeide med KKP og handle mot sin samvittighet”.

Ifølge Guo er det totalt 12 advokater som har våget å forsvare Falun Gong-utøvere utsatt for forfølgelse i Kina. Disse advokatene har imidlertid selv blitt forfulgt av KKP for dette. I 2003 publiserte Guo Guoting en serie på seks artikler som avslørte KKPs brutale forfølgelse av Falun Gong-utøverne. I 2004 var han forsvarsadvokat for to Falun Gong-utøvere. En av disse utøverne ble forfulgt og alvorlig torturert inntil han var i en vegetativ tilstand. Han døde til slutt i 2007.

På seminardagen sultestreiket Guo til støtte for advokat Gao Zhisheng. Gao Zhisheng er også en menneskerettsadvokat som nå blir forfulgt av KKP for å ha forsvart Falun Gong-utøvere. Guo sa følgende: ”Sju av oss advokater har hatt en sultestreikstafett de siste årene. En av oss faster en dag hver uke. Akkurat nå har advokat Gao ingen frihet. Jeg har som intensjon å fortsette sultestreikstafetten til støtte for Gao”. Guo Guoting er overbevist om at advokater som nekter å forsvare Falun Gong-utøvere ikke er rette menneskerettighetsadvokater.

When asked by a journalist the reason for holding the seminar, Chairman Lars Hedegaard Jensen responded, "The Beijing Olympics are approaching and we need to understand the human rights situation in this country, with its fast-developing economy. We need to understand whether they are improving their human rights situation, or whether on the contrary, at the same time as rapid economic development, freedom is being suppressed. Knowing that such suppression is still happening, we should decide very carefully whether to attend next year's Olympics."

Da han ble spurt om hvorfor han arrangerte dette seminaret, svarte leder Lars Hedegaard Jensen: ”Olympiaden i Beijing nærmer seg, og vi trenger å forstå menneskerettighetssituasjonen i dette landet med dets raskt voksende økonomi. Vi trenger å forstå hvorvidt de forbedrer menneskerettighetssituasjonen eller om friheten blir undertrykt samtidig med den raske økonomiske utviklingen. Når vi kjenner til at slik undertrykkelse fortsatt skjer, burde vi vurdere seriøst om vi skal delta i neste års olympiade”.

Den kjente avisen Jyllands-Posten publiserte en lang rapport om seminaret.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a42040-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.