Det europeiske parlamentet fokuserer på KKPs forfølgelse av Falun Gong i forkant av Europa-Kinas dialog om menneskerettigheter

I forkant av menneskerettighetsdialogen mellom Europa og Kina og Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) syttende konferanse holdt Det europeiske parlamentet en pressekonferanse den 10. oktober 2007 som omhandlet Kinas mangel på menneskerettigheter og trosfrihet. Visepresident for Det europeiske parlamentet, Edward McMillan-Scott, var vert for konferansen. Willy Fautre, leder for organisasjonen Menneskerettigheter uten grenser, Thomas Mann, seniormedlem i Det europeiske parlamentet og president i Det europeiske parlamentets Tibetgruppe, og Istvan Szent-Ivanyi, medlem av Det europeiske parlamentet, var invitert til å delta.

Edward McMillan-Scott (venstre), visepresident i Det europeiske parlamentet, holder tale

Medlemmer av Det europeiske parlamentet som deltok på konferansen, understreket at mange grupper i Kina lider under forfølgelse, selv om det bare er fjorten måneder igjen til de olympiske lekene i Beijing. McMillan-Scott utstedte et åpent brev til Dr. Hans-Gert Poettering, president i Det europeiske parlamentet. Brevet tok opp KKPs forfølgelse av religiøs frihet, spesielt forfølgelse av Falun Gong-utøverne og menneskerettighetsadvokater som har hjulpet utøverne. Han nevnte spesielt sakene til Falun Gong-utøverne Cao Dong og Zhang Lianying og forfølgelsen av advokatene Gao Zhisheng og Li Heping.

McMillan-Scott sa at alle sakene som er nevnt ovenfor og sakene til mer enn tre tusen utøvere som er torturert til døde er oversendt til Den internasjonale kriminaldomstolen. Han understreket at KKPs forfølgelse av religion og tro ikke kan fortsette.

McMillan-Scott hadde to tilføyelser - Amnesty Internasjonals hasteaksjon vedrørende Gao Zhisheng og notatene hans etter et møte med en delegasjon fra KKP. Han uttalte klart at han ikke kan akseptere KKP sin forfølgelse av Cao Dong, Zhang Lianying og Gao Zhisheng og sa at han ville legge et vedvarende press for å få dem fri. Presidenten i Det europeiske parlamentet skrev til José Manuel Barroso, president i Europakommisjonen, og anmodet Europakommisjonen om å være oppmerksomme på situasjonen til Cao Dong, Zhang Lianying og Gao Zhisheng. I svaret sitt uttrykte president Barroso at Europakommisjonen ikke kan akseptere den utilbørlige behandlingen av Falun Gong-utøverne og at han ville fortsette å anmode KKP-regimet om å stanse forfølgelsen av Falun Gong. Basert på en henstilling fra Den internasjonale straffedomstolen har Det europeiske parlamentet fremsatt et formelt dokument på basis av FNs Konvensjon om bekjempelse av folkemord (Folkemordkonvensjonen).

Europa-Kinas menneskerettsdialog holdes i dag (15. oktober) i Beijing. McMillan-Scott anmodet KKP om å frigi de Falun Gong-utøverne som er nevnt ovenfor, samt advokat Gao Zhisheng. Europakommisjonen vil ta opp disse sakene i dialogen.

Brevet fra McMillan-Scott til presidenten i Europaparlamentet følger nedenfor:

EDWARD MCMILLAN-SCOTT
VISEPRESIDENT

Dr Hans-Gert Poettering,
President, Europaparlamentet

4. oktober 2007

Kjære president, kjære Hans-Gert,

RELIGIØS UNDERTRYKKING I KINA

I forbindelse med vår diskusjon om religiøs frihet i Kina den 19. september ved Brussel-kontoret deres, må jeg dessverre informere dere om den seneste utviklingen i forhold til dem jeg hadde kontakt med under mitt besøk i Beijing i mai 2006. Som dere vet, ble alle arresterte og plaget av myndighetene etter mitt besøk, og jeg har nylig fått informasjon om at de i to tilfeller er blitt torturert.

Etter møtet med dere ble den kjente kristne menneskerettsadvokaten, Gao Zhisheng, fjernet fra hjemmet sitt med makt den 22. september. Der hadde han vært i husarrest siden januar etter dommen sist år for ”å styrte regjeringen” i fjor. Hans nåværende oppholdssted er ukjent, og man frykter for hans sikkerhet (se Amnesty Internasjonal sitt varsel i vedlegg I)

Den 26. september hadde jeg et møte i Strasbourg med en delegasjon fra Folkets nasjonalkongress i Kina (FNK) hvor jeg overleverte brevet jeg sendte til deres kontor den 25. september. Jeg bekreftet der min bekymring over den umenneskelige behandlingen av de tre personene som jeg hadde kontakt med i Beijing, Falun Gong-utøverne Cao Dong og Zhang Lianying (kvinne) og Gao Zhisheng, som hadde rådet henne. Jeg inviterte delegasjonen til å forsøke å få dem frigitt og ber om å få underrette dere om hvordan de har det før EU-Kinas menneskerettighetsdialog starter i Beijing den 15. oktober.

Jeg mottok så en e-mail den 29. september som informerte meg om at advokat Cao Dong og Li Heping (også kristen) var blitt hentet av sikkerhetsstyrkene og tatt til skogs hvor de ble banket opp (se Amnesty Internasjonal sitt varsel i vedlegg II). Jeg kan bare anta at behandlingen av Li Heping er et resultat av mitt møte med FNK delegasjonen i Strasbourg (se notater fra møtet på vedlegg III).

Jeg skal holde en pressekonferanse onsdag den 10. oktober der religiøs frihet i Kina vil stå i fokus. Jeg har tenkt å frigi nyere korrespondanse om individuelle saker, inkludert dette brevet med vedleggene.

I tillegg har jeg kontaktet sekretariatet ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) med hensyn til de sakene nevnt ovenfor, samt sakene til de ca. 3.000 religiøse fangene som har dødd under tortur siden 1999 i Kina. ICC har foreslått at en offentlig tjenestemann fra Det europeiske parlamentets menneskerettighetsseksjon skal gis støtte slik at de kan forberede sakspapirer for anførsler under folkemordkonvensjonen.

Jeg er sikker på at dere vil være enige i at undertrykkelsen av religiøs frihet i Kina, enten det gjelder buddhister, kristne eller muslimer, eller i land som Burma eller Sudan som ligger under Kinas innflytelsessfære, ikke kan fortsette. Jeg ser fram til videre kontakt med deres kontor om denne saken.

Ærbødigst,

[Edward McMillan-Scott]

cc.
Jose Manuel Barroso – president i Europakommisjonen
Benita Ferrero-Waldner, EUs utenrikskommissær
Javier Solana, høytstående representant for EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a41646-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.