Hellas: Tenning av Menneskerettighetsfakkelen for å stoppe forfølgelsen

Om ettermiddagen den 9. august 2007 ble den Globale menneskerettighetsfakkelstafetten lansert på Syntagma torget foran den greske parlamentsbygningen i Athen i Hellas. Representanter fra menneskerettighetsorganisasjonen ”Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong” (CIPFG) og andre støttespillere fra forskjellige organisasjoner var til stede under den store hendelsen ved fødestedet til Den olympiske bevegelsen. Representantene fra CIPFG var fra deres fire seksjoner i Europa, Asia, Nord-Amerika og Australia. Seremonien, som ble holdt ett år før OL 2008 i Beijing, lanserte den årelange turen til "Den globale menneskerettighetsfakkelstafetten".

Om ettermiddagen den 9. august 2007 ble "Menneskerettighetsfakkelen" tent i Hellas

CIPFG er satt sammen av mer enn 300 internasjonale personer fra politiske, rettslige og medisinske kretser, samt menneskerettighetsorganisasjoner og andre uavhengige organisasjoner. Den globale menneskerettighetsfakkelstafetten som er lansert av CIPFG vil gå gjennom 100 byer verden rundt. Formålet er å be det internasjonale samfunnet om å fokusere på det kinesiske kommunistregimets brutale brudd på menneskerettigheter og brudd på den olympiske ånden. Formålet er å stoppe slike forbrytelser og ikke la OL 2008 som symboliserer fred og frihet, bli en "Blodig innhøstingsleker".

Hellig fakkel for å stoppe forfølgelsen

Ved åpningsseremonien til Den globale menneskerettighetsfakkelstafetten holdt representanter fra forskjellige kontinenter taler. De fordømte Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) forfølgelse av personlig overbevisning og brudd på menneskerettigheter.

Charles Graves, styremedlem i CIPFG og generalsekretær i organisasjonen Interfaith International i Sveits, holdt den første talen. Han introduserte den opprinnelige intensjonen med Menneskerettighetsfakkelstafetten og sa at moderne, siviliserte nasjoner kan ikke undertrykke fakkelen for religiøs frihet og samtidig holde den olympiske fakkelen.

Charles Graves, generalsekretær for organisasjonen ”Interfaith International” holder tale

CIPFG annonserte for over tre måneder siden at om ikke KKP ville gi en tilfredsstillende respons angående tre krav stilt av CIPFG innen 8. august 2007, så vil CIPFG samle alle rettvise krefter rundt om i verden for å boikotte OL 2008 i Beijing. De tre kravene er for det første å stoppe forfølgelsen av Falun Gong øyeblikkelig og løslate alle utøvere som er fengslet for sin tro. For det andre å stoppe forfølgelsen av venner, støttespillere og forsvarsadvokater til Falun Gong-utøvere, inkludert Gao Zhisheng og Li Hong. Og for det tredje å avholde diskusjoner med CIPFG for å arrangere detaljer rundt det å åpne opp tvangsarbeidsleire, fengsler, sykehus og relaterte hemmelige fasiliteter for inspeksjon av CIPFGs uavhengige undersøkere.

Frem til i dag har KKP ikke gitt noen klar respons i anledning de tre kravene. De har i stedet nektet å utstede visa for CIPFG-medlemmer som planla å dra til Kina for å utføre undersøkelser. Samtidig har KKP økt forfølgelsen av Falun Gong, andre åndelige grupper og menneskerettighetsforsvarere. For å oppfylle sitt løfte har CIPFG derfor lansert "Den globale menneskerettighetsfakkelstafetten" den 9. august for å boikotte OL 2008 som skal bli holdt i Kina under KKPs regime. Dette er fordi "OL og forbrytelser mot menneskeheten ikke kan sameksistere i Kina."

Den engelske baronessen Caroline Cox, president av den europeiske delegasjonen til CIPFG, skrev en erklæring. Hun sa at dagen da Den internasjonale menneskerettighetsfakkelstafetten blir lansert i Athen, vil være den viktigste dagen i menneskets historie. Hun håper å øke oppmerksomheten rundt forfølgelsen av Falun Gong-utøvere som skjer i Kina. Gjennom å be om boikott av OL i Beijing kan vi sette en stopper for forfølgelsen raskt, samt beskytte Den olympiske ånden og menneskelig verdighet.

Støtte fra mennesker i Athen

Den 8. og 9. august kunne man se mange frivillige i gatene i Aten som delte ut informasjon om Menneskerettighetsfakkelstafetten og fakta om KKPs forfølgelse av Falun Gong.

Grekere var sjokkerte over KKPs grusomheter i forfølgelsen av Falun Gong. De støttet også entusiastisk Den globale menneskerettighetsfakkelstafetten. Noen mennesker tok imot en flyer og ba om flere til sine venner. Andre tok imot flyer og holdt tommelen opp til de frivillige, mens andre klappet de frivillige på skuldrene og sa: "Bra gjort, dere arbeider hardt!"

Etter å ha fått vite om KKPs forbrytelser ba noen forbipasserende kinesere med en gang de frivillige om hjelp til å melde seg ut av KKP og dets tilknyttede organisasjoner. 27 år gamle Li Li er fra Indre Mongolia i Kina. Hun kom til Athen for å studere etter at hun ble uteksaminert fra et universitet i Kina. Hun arbeider nå med reklamedesign. Da hun så logoen til Menneskerettighetsfakkelstafetten, gikk hun rett bort for å snakke med en frivillig. Hun sa at hun hadde sett informasjonen om Menneskerettighetsfakkelstafetten på TV kvelden før. Hun hadde fått kunnskaper om KKPs strenge informasjonsblokade da hun var i Indre Mongolia. Mennesker i Ytre Mongolia har tilgang til over 100 TV- kanaler, men de [i Indre Mongolia] har bare tilgang til noen få kanaler tillatt av KKP. Da hun ble spurt om hun kjente til at over 24 millioner kinesere har meldt seg ut av KKP og dets tilknyttende organisasjoner, ba Li Li med en gang de frivillige om å hjelpe henne med å melde seg ut av De unge pionerene og Ungdomsforbundet. Hun sa også at hun ville informere sine venner og slektninger i Kina om disse nyhetene.

Aktiviteten angående Menneskerettighetsfakkelstafetten, som ber om en slutt på KKPs forfølgelse, har også fått oppmerksomhet fra mange media i USA, Asia og Europa.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a40724-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.