“610-kontoret” i Benxis ordre om massearrest av nærmere 50 Falun Gong utøvere den 18. september, medførte ett dødsfall

I det siste har “6-10 kontorets” autoriteter i Benxi gitt ordre til politiet, nasjonale sikkerhets brigade og justisdepartementet om å sette i gang en massearrestasjon av Falun Gong utøvere. En natt den 18. september 2004 ble over 500 politimenn i 100 politibiler sendt rundt i byen for å arrestere utøvere som var på arrestlisten som autoritetene hadde laget for en god stund siden. Det har blitt sagt at nærmere 50 personer ble arrestert og sendt til ulike steder. En eldre person ble slått til døde, og to utøvere ble tvunget til å hoppe fra høye bygninger for å unngå å bli arrestert.

70 år gamle Wang Lianying, en pensjonert politidame var bosatt i Benxi. Hun pleide å praktisere Falun Gong. Men etter at forfølgelsen begynte den 20. juli 1999 gav hun opp å praktisere på grunn av frykt. Klokken 23.30 den 18. september 2004 brøt politiet seg inn til henne og tok henne med seg. Politiet fortalte familien hennes at de ville etterforske henne og at de skulle sende henne tilbake veldig snart.

Den neste morgenen rundt 6 tiden, gikk Wangs mann til politistasjonen for å spørre om å få sin kone tilbake. Fra utsiden av rommet så han gjennom vinduet i døren at hans kone lå på sofaen. Han kunne bare se halvparten av hodet hennes og ikke hele ansiktet. Han spurte om å få se sin kone og politiet sa; ”Hun sover og du kan ikke få se henne nå”.

Omtrent en time senere gikk Wangs mann til politistasjonen igjen. Han tok med seg noe frokost til sin kone. Politiet holdt ham igjen og etterforsket ham. Politiet spurte ham om Wang hadde hatt noen sykdom før. Under avhøret anmodet mannen mange ganger om å få se sin kone, men ble avslått hver gang. Ikke før klokken 13.40 den ettermiddagen fortalte politiet ham at hans kone hadde dødd.

Etter å ha hørt om Wangs død gikk familiemedlemmer til politistasjonen en etter en og spurte om dødsårsaken. Men de fikk ingen svar. Noen politifolk sa at de fant henne død klokken ti på seks den morgenen, men noen andre politifolk sa at hun døde klokken ti over fem. Når familien så hennes kropp fant de blod over hele nesen og ansiktet og klærne hennes var dekket med spy. Halve ansiktet hennes var veldig oppsvulmet. Familien tok bilder av hennes kropp. Når politiet så det, tok de videokameraet. Familien prøvde innstendig og fikk videokameraet tilbake. Når de ble spurt om årsaken til at de arresterte henne sa politiet; ”vi fant ut at hun hadde snakket med utøvere på telefon, to ganger i juli”.

Wangs familie medlemmer så at politiet var veldig opptatt med å fylle ut en arrestordre. Det var tydelig at politiet ikke viste frem en arrestordre når de arresterte Wang.

Politiet sa så at de skulle kremere Wangs kropp med en gang, men familien strittet bestemt imot. De hadde en begravelsesseremoni inne på politistasjonen. De viste en banner der det stod ”Gi tilbake vår snille mor”. Kransene ble også plassert på politistasjonen.

Under seremonien gjemte alle politifolkene seg inne. Forbipasserende stoppet for å se på begravelsesseremonien. Etter å ha fått høre hva som hadde skjedd, fordømte alle politiets onde gjerninger.

Mange andre utøvere ble også arrestert denne kvelden. Rundt midnatt den 19. september, brøt Chi Liansheng, Mr. Wang, Mr. Cong, Mr. Ma, og noen andre fra det lokale politiet seg inn til utøver Wu Junyang gjennom vinduet. På denne tiden var Wu Junyang, som akkurat hadde kommet ut av fengsel, veldig svak ettersom han hadde sultestreiket i en måned i fengselet. Likevel tok politiet han med seg, uten arrestordre. Nå blir Wu Junyang holdt ved Benxi fangeleir. Ingen vet hans situasjon i dag.

Utøverne Deng Yulin og Teng Hongtao er gift. Fordi de holdt fast ved å forklare fakta til folk ble de arrestert og fengslet mange ganger. Som et resultat var de tvungen til å forlate hjemmet sitt for å unngå videre forfølgelse. Klokken ett om natten den 19. september brøt politiet seg inn i huset deres i Benxi. For å unngå arrest hoppet de ut fra bygningen og fikk omfattende skader. Likevel ble de arrestert. Nå blir de holdt ved Bailou fangeleir. Politiet nektet dem behandling for sine skader.

At around 1:00 on September 19, 2004, Tang Zhimei, Wan Hui, Mr. Cao, Mr. Wang and Jiang Hulin were arrested at their temporary residence. Now they're being detained in Beixi Detention Centre. Jiang Hulin was once detained in Dabei Prison in Shenyang City, Liaoning Province for 4 years. One year ago he was released from the prison.

Rundt ett om natten den 19. september ble Tang Zhimei, Wan Hui, Mr. Cao, Mr. Wang og Jiang Hulin arrestert i sin midlertidige bolig. Nå blir de holdt ved Beixi fangeleir. Jiang Hulin ble en gang fengslet ved Dabei fengsel i Shenyang, Liaoning provinsen, i 4 år. Han ble sluppet ut av fengselet for ett år siden.


Benxi Politiavdeling:
Addresse: Shifu Road, post nummer 117000

Sikkerhetspolitidivisjonen: 86-414-2845289
Sikkerhetslaget (ansvar for forfølgelse av Falun Gong): 86-414-2845289


Kinesisk versjon; http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/18/86828.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a22655-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.