Østerrike: “Det er så forferdelig”

Utøvere avdekker organstjeling fra levende fanger
 

Søndag den 16. september 2006 organiserte utøvere av meditasjonspraksisen Falun Gong en informasjonsdag på Stephansplassen i Wien for å informere lokalbefolkningen om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) brudd på menneskerettighetene. Det ble lagt vekt på den brutale stjelingen av organer fra levende Falun Gong utøvere.

En kan møte mennesker fra hele verden på Stephansplassen, og det er spesielt mange kinesiske turistgrupper her. Mange kinesere, så vel som vestlige, tar bilder av bannere og plakater. Folk fra vesten er også svært interesserte i bildene, selv om noen av plakatene bare har kinesisk tekst.

Etter som Falun Gong-utøvernes aktiviteter tiltrakk seg stor oppmerksomhet, fikk informasjonsboden mange besøkende. De fem milde Falun Gong meditasjonsøvelsene som ble demonstrert av utøverne, imponerte i høy grad de besøkende. Det ble observert mange intense diskusjoner mellom forbipasserende og utøverne mens brosjyrer ble utdelt.

Flesteparten av de forbipasserende ble sjokkerte over KKPs brutale forbrytelser mot menneskeheten. Mange hadde ikke hørt at slike ting skjer i Kina nå. Mange mennesker fortalte at de var takknemlige for at det fortsatt var mennesker som avslørte slike uforklarlige hendelser.

Informasjonsbod Undertegner petisjon Leser billedtekst på plakatene

Demonstrerer Falun Gong-øvelsene

Ikke bare østerrikere og tyskere viste stor interesse for aktivitetene våre, men også ungarere, italienere, japanere, franskmenn, engelskmenn og koreanere. Alle stanset for å høre på informasjonen. En kinesisk utøver fikk muligheten til å fortelle en stor kinesisk turistgruppe om forbrytelsene til KKP. I tillegg så de nøye på plakatene og bannerne. En utøver hadde en dyp samtale med en dame som har godt kjennskap til det som skjer i Kina. Hun sa: ”Mitt Kina! Jeg kjenner situasjonen til Falun Gong. Det er så grusomt det som foregår nå.!”

Orginalen publisert på tysk på: http://www.clearharmony.de/articles/200609/33862.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a35768-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.