Østerrike: "Kunst for menneskerettigheter”

Fra den 1. - 14. juni 2006 var det en spesialvisning av Den internasjonale kunstutstilingen “Sannhet, Medfølelse, Toleranse” i Eisinger Galleri og i Raiffeisen Bank i byen Gloggnitz.

Galleriet, som også er en bokhandel, var et annerledes utstillingsmiljø for oss. Banken åpnet også nye muligheter for å nå mennesker og la dem få høre om den virkelige situasjonen i Kina.

Åpningstalene ble holdt av styreformannen i banken, handelsråd Karl Kloucek og byens kulturattache, Franz Steiner, samt Melanie Fleck, visepresident i Kunst og kulturforeningen ARS CARA

Ved privatvisningen var der et flott buffet, musikk og musikkfremføringer som tok opp menneskerettigheter i Kina så vel som en redegjørelse om bildene av en Falun Gong-utøver.

En utøver guider de mange interesserte besøkende gjennom utstillingen

Under følger noen av kommentarene som de besøkende skrev i gjesteboken:

“Vi håper at denne utstillingen skaper mer fred og toleranse i denne verden.”

“Vi håper at budskapet deres vil bli spredt til alle mennesker som er til stede på denne utstillingen! – Karl Kloucek.

“Jeg forlater denne utstillingen dypt imponert!” – Kulturattache’ Franz Steiner

Det ble publisert to store medieartikler om utstillingen i Gloggnitz som inneholder følgende setning: ”Vi håper at denne utstillingen endelig vil åpne øynene for mange mennesker!”

Orginalversjon tilgjengelig på: http://www.clearharmony.de/articles/200608/33260.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a35146-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.