Irland: Samling utenfor den kinesiske ambassaden for å protestere mot KKPs internering av advokat Gao Zhisheng

Irske Falun Gong-utøvere samlet seg ved den kinesiske ambassaden i Irland om morgenen den 24. august 2006 for å protestere mot det kinesiske regimets internering av menneskerettighetsadvokaten Gao Zhisheng. Et åpent brev, adressert til Den kinesiske ambassaden, ble lest opp under samlingen. Et utdrag blir gjengitt her.

En sterk protest mot Kinas ulovlige arrestasjon av advokat Gao Zhisheng

Vi er sjokkerte over Kinas arrestasjon av advokat Gao Zhisheng fra boligen til søsteren hans i Shandong provinsen den 15. august 2006.

Like etter at et åpent brev ble lagt frem til Kinas nasjonale folkekongress den 31. desember i 2004 som gjenspeilte den brutale forfølgelsen som mange Falun Gong-utøvere lider under i Kina, har Gao blitt undertrykt av de kinesiske kommunistmyndighetene. Som en følge sendte han et nytt åpent brev til den kinesiske presidenten, Hu Jintao, og statsminister Wen Jiabao den 25. november 2005 og beskrev hvordan han ble forfulgt, avlyttet og plaget av politiet og forklarte hvorfor han ønsket å sende det første åpne brevet. Etter at han lyktes i å unnslippe fra politiforfølgelse og husarrest den 29. november, dro han til byen Jinan i Shandong-provinsen, videre til byen Dalian og så til byen Fuxin i Liaoning-provinsen og byen Changchun i Jilin-provinsen for å undersøke flere saker vedrørende brutal forfølgelse som Falun Gong-utøvere var utsatt for. Den 12. desember 2005 sendte Gao sitt tredje åpne brev og bad de kinesiske myndighetene om å stanse den barbariske forfølgelsen som ville utslette bevisstheten og moralen til hele nasjonen. Umiddelbart etter at Kinas organstjeling fra levende Falun Gong-utøvere ble avslørt i mars 2006, sluttet Gao seg til komiteen som skulle etterforske forfølgelsen av Falun Gong, i håp om at ondskapen ”aldri sett på denne planeten” kunne stanses så tidlig som mulig.

Den 8. august 2006 søkte Yuan Sheng, en seniorpilot med 18 års flygererfaring i tilknytning til det Shanghai-baserte flyselskapet, China Eastern Airline, politisk asyl i USA straks flyet hans ankom Los Angeles internasjonale flyplass ved middagstider. Yuan fortalte at han hadde introdusert boken ”Ni kommentarer om kommunistpartiet” for personalet som var ansvarlige for bakkeservice ved Pudong flyplass før flyet hans tok av den 8. august. Han prøvde å overtale bakkemannskapet til å melde seg ut av Det kinesisk kommunistpartiet (KKP). Yuan ble meldt til politiet og holdt i forvaring av politimennene som umiddelbart kom til stedet. Alle passasjerene var imidlertid om bord, og det var for sent å finne en annen pilot som kunne erstatte ham. Som et resultat overtalte flymannskapet og bakkemannskapet politiet til å la Yuan fullføre flyturen som fastsatt. Ved middagstid den 9. august kunngjorde Yuan Sheng at han hadde besluttet å forlate flymannskapet, og at han var tvunget til å ta det smertefulle valget å gå i eksil i et fremmed land på grunn av bekymring for at han kunne bli forfulgt hvis han dro tilbake til Kina.

For å avlede den offentlige oppmerksomheten bort fra at Yuan søkte asyl og saken om organstjeling fra Falun Gong utøvere, besluttet de kinesiske kommunistene å arrestere Gao da hans vedvarende avsløring og kritikk mot KKPs vold, enevelde og brutalitet hadde skremt og opphisset den onde Jiang-Luo gruppen. Via disse manipulasjonene prøvde det kinesiske regimet å dekke over fakta og skremme alle som våger å utfordre KKP autoritetene.

Vi ønsker å henvende oss til alle samvittighetsfulle mennesker som er tilknyttet KKP og be dem forlate det onde partiet og i stedet leve som genuine kinesere. Vi vil også anmode de ledende tjenestemennene i det kinesiske kommunistregimet om å behandle sine landsmenn godt. Ikke funger som en nikkedukke for det onde marxist-leninistiske regimet. Meld dere ut av KKP. Frigi advokat Gao Zhisheng umiddelbart og stans all forfølgelse av Falun Gong-utøverne straks.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a35133-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.