Belgia: Folk fordømte forfølgelsen av Falun Dafa under et arrangement ved den kinesiske ambassaden

Falun Dafa-utøverne protesterte foran den kinesiske ambassaden i Brüssel den 22. september 2020 mot den nylige eskaleringen av forfølgelsen i Kina. I april startet Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) kampanjen "zero out", en kampanje for å arrestere og fengsle utøvere og tvinge dem til å slutte å praktisere.

Minst 5.313 utøvere ble arrestert og trakassert i over 28 provinser i Kina i første halvdel av 2020.

Utøverne henvendte seg til det internasjonale samfunnet. De ber om hjelp til å få en slutt på KKP's 21 år lange forfølgelse. De krever oppløsning av partiet for å få en slutt på forfølgelsen.

Utøverne står langs veien ved ambassaden Mange utøvere gjør de fem Falun Gong-øvelsene under protesten

Folk fordømmer forfølgelsen
Guillaume og kameraten var ofte på reise. De har ofte støtt på utøvernes arrangementer i Canada og Hong Kong. De var i Hong Kong da KKP innførte den nasjonale sikkerhetsloven og ble vitne til at KKP's begrenset folks ytringsfrihet.

"KKP er en katastrofe for frie land", sa Guillaume. "Det rammer både individ og samfunn. Noen styresmakter tør ikke motsette seg KKP-regimet fordi de er avhengige av Kina, strategisk sett. Mye fælt skjer i Kina. Alle og enhver må gjøre noe."

"KKP’s regime utfører organhøsting for enorm profitt", sa Guillaume. "Hvilket regime gjør det? Bare demoner gjør slikt."

"De forfølger grupper med åndelig tro. Trosfrihet kommer først, etterfulgt av styresmaktenes myndighet. KKP’s regime tillater ikke trosfrihet. Det ødelegger templer og undertrykker uighurer i Xinjiang distrikt. Kina er et farlig land på grunn av slik adferd", sa Guillaume.

Politiet oppmuntrer utøverne til å fortsette innsatsen
Sylvie og Isabelleur som er to politibetjenter, kom forbi og var nysgjerrige på forfølgelsen av Falun Dafa i Kina. En utøver forklarte at Falun Dafa er en kultiveringsmetode som KKP har utpekt som mål for forfølgelse og statssanksjonert organhøsting for enorm profitt.

"Har arrangementene deres noen innflytelse?" spurte en politibetjent. Da de ble fortalt at Europa-parlamentet har utstedt en resolusjon med krav om en slutt på forfølgelsen og organhøsting og at styringsmaktene i Belgia forbyr borgere å få utført organtransplantasjoner i Kina, oppmuntret de utøverne til å fortsette innsatsen og bidra til å få en slutt på forfølgelsen så fort som mulig.

Folk får informasjon om Falun Dafa og forfølgelsen i Kina
Geert leste bannerne mens han syklet nær arrangementet. Han sa: "KKP bruker økonomiske interesser for å undertrykke det internasjonale samfunnet. Dere er modige som går imot dem. Jeg støtter innsatsen deres mot forfølgelsen. Lykke til!"

Marianne Duoyot la merke til arrangementet på vei til jobb. Hun lyttet mens en utøver fortalte henne om den 21 år lange forfølgelsen. Hun sa: "Jeg har hørt om dette før. Jeg vil lese informasjonsbrosjyren og søke på internett for å få vite mer."

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/30/187070.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/24/比利时法轮功学员中使馆前反迫害(图)-412212.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.