Kina: Hang opp et banner. Dømt til to års fengsel

Den 22. mai 2020 ble en mann i Yongji fylke i Jilin provinsen dømt til to år, samt å betale en bot på 3000 yuan for å ha nektet å gi opp sin tro på Falun Gong.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en kultiveringsmetode for kropp og sjel og som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Liu Ji som er 69 år, ble arrestert den 12. november 2019 fordi han hang opp et banner med teksten «Falun Dafa er bra». Politiet ransaket boligen hans to ganger. De ble skuffet over at de ikke fant noen Falun Gong-bøker.

Etter to måneder i Yongji fylkes forvaringssenter utviklet Liu høyt blodtrykk. Den 10. mars 2020 løslot politiet ham på grunn av korona-pandemien. Han måtte betale en kausjon på 10.000 yuan.

En måned etter at han var kommet hjem, ble Liu beordret til å møte den 10. april i Chuanying rett. Dommeren kunngjorde dommen den 22. mai.

Politiet førte Liu tilbake til forvaringssenteret den 2. juli etter en medisinsk undersøkelse og en COVID-19-test. Det er enda ikke bestemt når han skal i fengsel.

Falun Gong hjalp ham
Da et hus kollapset over ham, fikk Liu alvorlige skader i ryggen og akutte smerter i beina. Han forsøkte flere qigong-metoder uten at det hjalp noe særlig på helsen.

En venn introduserte ham for Falun Gong i 1998, og kort tid etter sluttet beina å verke. Mageproblemene, nyrene og en frossen skulder ble også kurert. Mange i familien begynte å øve Falun Gong etter at de så forbedringene hans.

Forfulgt for å holde fast ved sin tro
Liu hadde vært arrestert og satt i forvaring flere ganger tidligere fordi han nektet å gi slipp på sin overbevisning.

Den 9. desember 2008 brøt politiet seg inn i boligen hans, arresterte ham og konfiskerte Falun Gong-bøkene, informasjonsbrosjyrer, et fjernsyn og en satellitt-mottaker han brukte for å motta usensurerte tv-programmer fra Vesten. Datteren og sønnen ble også arrestert.

15 dager senere ble Lius datter løslatt fra Yongji fylkes forvaringssenter. Liu og sønnen, Liu Fengyu, ble løslatt litt senere, etter at politiet ila dem en bot på 20.000 yuan og truet med tvangsarbeidsleir om de ikke betalte.

Etter løslatelsen ble far og sønn fortsatt trakassert, og de ble tvunget til å bo borte fra hjemmet. Måneder senere ble de arrestert på ny, rundt klokken 04.00 i slutten av april, og ført direkte til Yinmahe tvangsarbeidsleir.

Politiet måtte føre dem tilbake til Yongji fylkes forvaringssenter samme natt fordi tvangsarbeidsleiren nektet å ta dem imot. Da de kom tilbake til arbeidsleiren to dager senere, ble faren nektet adgang på grunn av høyt blodtrykk. Sønnen fikk en dom på ett år. Etter familiens iherdige krav returnerte politiet 5000 yuan.

Liu og sønnen ble arrestert nok engang og satt i forvaring ved Yongji fylkes forvaringssenter den 29. mai 2012. Politiet ransaket boligen deres.

Den 14. juli 2017 ble Liu og datteren arrestert. De ble løslatt fordi forvaringssenteret nektet å ta imot Liu på grunn av høyt blodtrykk.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/4/186180.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.