Tyskland: «Under pandemien har vi blitt klar over disse viktige, tradisjonelle verdiene igjen»

Falun Gong-utøvere hadde arrangementer i Karlsruhe og München den 20. juni 2020 for å sette fokus på meditasjonsmetoden Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

Karlsruhe: Informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina
Utøverne informerte forbipasserende om Falun Gong og om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av metoden på Marktplatz i Karlsruhe. Forbipasserende stanset for å se på øvelsene og snakke med utøverne. Mange av dem undertegnet petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen i Kina.

Karlsruhe: Forbipasserende stanser for å få informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Visning av øvelsene i Falun Gong på Marktplatz i Karlsruhe
München: Utøvere viser Falun Gong-øvelsene på Rotkreuzplatz i München En forbipasserende signerer petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen i Kina

En buddhist fortalte at hun likte Falun Gongs prinsipper Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Hun hadde lest Zhuan Falun, hovedboken i Falun Gong. Hun ønsket at folk skulle gjenoppdage tradisjonelle verdier under den pågående koronapandemien.

To kvinner undertegnet petisjonen etter å ha fått informasjon om KKP’s forfølgelse. De sa at dette offentlige arrangementet var en god måte å tiltrekke oppmerksomhet rundt en slik viktig sak.

Forbipasserende i München setter lys på viktigheten av tradisjonelle verdier
Mange stanset og uttrykte interesse for visningen av Falun Gong-øvelsene. Noen sa at de kunne føle et sterkt energifelt. En mann prøvde å imitere utøvernes håndbevegelser mens de viste de fire første øvelsene.

Iris Schuster undertegnet petisjonen og sa at hun hadde praktisert qigong i åtte år. Hun sa: "Qigong er viktig for meg. Jeg håper alle kan praktisere det."

Falun Gong har protestert mot forfølgelsen i mange år. Mange utøvere blir drept for sine organer; dette er et utrolig faktum. Folk bør undertegne petisjonen for å stanse denne forbrytelsen", sa hun.

Schuster snakket også om den pågående korona-pandemien og mente at delaktigheten til forskjellige regjeringer i forhold til KKP’s forbrytelser, førte til spredning av koronaviruset.

"I prosessen med Den ny verden og globaliseringen møter tradisjoner, kultur og verdier en trussel om utryddelse", sa Schuster. "Spesielt under den pågående pandemien har vi blitt klar over disse viktige, tradisjonelle verdiene igjen. For å kunne leve et virkelig godt og fredelig liv, trenger vi slike verdier."

Pius Kirchler og konen undertegnet petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen. Kirchler sa at han visste at mange mennesker blir forfulgt i Kina og at organhøsting fra levende mennesker en en grufull forbrytelse.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/27/185662.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/22/德国民众-人类应该重识传统价值观(图)-408056.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.