Storbritannia: Folk stanset for å få informasjon om Falun Gong

Da utøverne viste øvelsene på Trafalgar Square i London på en mild lørdag i mars, stanset forbipasserende for å gjøre øvelsene.

Falun Gong-utøvere har gjennom mange år hatt aktiviteter i helgene for å introdusere praksisen og informere om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse på Trafalgar Square.

Falun Gong-utøvere gjør øvelsene og forbipasserende leser informasjonsplakatene på Trafalgar Square Forbipasserende forsøker å imitere utøvernes håndbevegelser

Studentene Denis og Marispen undertegner petisjonen den 7. mars Dan fra en internasjonal skole i Sussex lytter til informasjonen til en utøver Pat fra London undertegner petisjonen for å protestere mot forfølgelsen
Catherine støtter utøvernes arbeid med å få slutt på forfølgelsen Christine fra Lancastershire lærer Falun Gong fra en utøver på Trafalgar Square den 7. mars Vittorio lærer om Falun Gong fra en utøver på Trafalgar Square

Utøvere som dro dit den 7. mars 2020, gjorde øvelsene sammen, delte ut informasjonsbrosjyrer, snakket med forbipasserende om forfølgelsen og samlet underskrifter i seks timer.

Det var færre som passerte plassen denne lørdagen enn ellers, men mange stanset for å lære om Falun Gong og hvorfor Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) ønsker å forfølge utøverne.

Utøvere fortalte også om KKPs statssanksjonerte organhøsting fra Falun Gong-utøvere i Kina. Mange undertegnet petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen.

"Mye energi"
"Jeg føler en masse energi", sa Christine som hadde stanset for å prøve Falun Gong-øvelsene på Trafalgar Square.

Christine fra Lancastershire var i London på forretningsreise. Hun hadde stanset for å se på utøvernes visning av øvelsene og bestemte seg for å lære mer om Falun Gong. Hun prøvde de fem øvelsene og sa: "Jeg føler meg langt mer avslappet nå."

Christine fortalte at hun hadde praktisert yoga, men Falun Gong var det hun hadde lett etter. Hun undertegnet petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen.

Folk undertegner petisjon for å ta avstand fra forfølgelsen i Kina
"Jeg så (Falun Gong utøverne) praktisere øvelsene", sa Denis som er bachelorstudent i fysikk. "Jeg har også lest plakatene."

Han og en annen student, Marispen, undertegnet petisjonen som tar avstand fra forfølgelsen i Kina. "Det er meningsfullt å undertegne petisjonen for å støtte dere." De sa at de ønsket å få mer informasjon om Falun Gong på internett.

Dan hadde hørt om forfølgelsen, men han hadde ikke hørt om KKP sin organhøsting fra levende utøvere. Han støttet utøvernes arbeid: "Det er viktig for hele verden å lære om Falun Gong."

Dan sa at han forsto og sa: "Falun Gong er en måte å leve på, en måte å ivareta seg selv." Han sa videre at det han så og erfarte, var ganske annerledes enn det han hadde hørt tidligere om Falun Gong.

Dan sa at han var interessert i Falun Gong og ville sette seg skikkelig inn i dette når han kom hjem.

Etter at Pat og de to barnebarna hennes, Conor og Magen, hadde lest plakatene, ville Pat undertegne petisjonen og oppmuntret barnebarna til å undertegne også. Hun sa at hun ønsket å lære dem om hva som skjer i verden.

Barnebarnet Conor sa at KKP’s tvungne organrøveri fra levende mennesker er feil. Både han og Magen var interesserte i å lære mer om Falun Gong.

Catherine som er en pensjonert lærer, uttrykte sin bekymring for Falun Gong-utøverne da hun så at de sto på standen. Hun fortalte at hun hadde hørt om forfølgelsen og organhøstingen for åtte år siden. Hun undertegnet petisjonen i fjor og tenkte at forfølgelsen har pågått altfor lenge. Hun sa at det internasjonale samfunnet burde arbeide sammen for å få slutt på forfølgelsen.

"Sannhet, Medfølelse og Toleranse er bra"
Vittorio som er sivilingeniør fra Italia har arbeidet i England i fem år. Han sa at han hørte om Falun Gong fra en venn for ti år siden. "Jeg følte en fred da jeg så visningen av øvelsene. Jeg har lest alle plakatene og lært masse. Forfølgelsen er forferdelig. Jeg har undertegnet petisjonen”, sa han

"Sannhet, Medfølelse og Toleranse er bra for hele samfunnet", sa Vittorio. "Hvis en person kan fokusere på å se innover i seg selv, kan han bli en bedre person; ikke bare for deg selv, men for andre rundt seg."

Vittorio satte pris på den indre roen og styrken som Falun Gong-utøverne viste. "Det er viktig å ha fred", sa han. Vi lever under press og trenger å lære hvordan vi kan slappe av, for å finne at det beste er å se innover og være rasjonell. Hvorfor begynner jeg ikke å praktisere (Falun Gong) nå?" sa han.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/21/183721.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/14/伦敦特拉法加广场-民众要学法轮功-402453.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.