Kina: Dømt til 3 ½ års fengsel for å rope "Falun Dafa er bra!"

Ei kvinne fra Beijing ble dømt til 3 ½ års fengsel for sin tro på Falun Gong.

Falun Gong som også er kjent som Falun Dafa, er en kultiveringsmetode for kropp og sjel basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Den har blitt forfulgt av Det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

He Wen som er 70 år, ble arrestert for å rope «Falun Dafa er bra» og «Sannhet-Medfølelse-Toleranse er bra» på Tienanmen-plassen den 12. juli 2018. Politiet ransaket hjemmet hennes og konfiskerte Falun Gong-bøker og annet relatert materiell.

Selv om hun ble løslatt mot kausjon seks dager senere, ble hun overvåket utenfor boligblokken, og folk fulgte etter henne hvor hun enn gikk.

Aktor anklaget henne senere for å "undergrave rettshåndhevelse av loven med en kult-organisasjon", et standard-påskudd brukt av myndighetene for å ramme Falun Gong-utøvere.

He møtte i Dongcheng distriktsdomstol den 30. august 2019. Advokaten hennes krevde en ikke skyldig dom og argumenterte med at hennes praktisering av Falun Gong ikke plaget noen og enda mindre undergravde rettshåndhevelsen. Han krevde at He skulle bli frifunnet.

He vitnet også i hennes eget forsvar og sa at hun ikke brøt noen lov ved å holde fast ved sin overbevisning. Dommeren avbrøt henne hele tiden under vitnemålet.

Dommeren avga dom mot He den 25. november 2019. Hun sitter fortsatt internert ved Dongsheng interneringssenter når dette skrives.

He begynte å praktisere Falun Gong i 1995. Hun krediterer praksisen for å bli kvitt høyt blodtrykk, astma og skiveprolaps i korryggen.

Fordi hun nektet å frasi sin tro da forfølgelsen startet i 1999, har hun blitt arrestert og trakassert gjentatte ganger. Hun har vært dømt til tre perioder tvangsarbeid i 2000, 2002 og 2009 i til sammen sju år.

Vaktene i leiren utsatte henne for forskjellige former for overgrep, inkludert slag, bli lenket til en seng med armer og bein spredt ut og tvangsforing. Hun ble også tvunget til å sitte på en liten krakk med hendene på knærne og beina tett sammen i mer enn 20 timer hver dag uten å røre seg.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/4/180962.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.