Sveits: Støttet Falun Gong på Den internasjonale menneskerettighetsdagen

Falun Gong-utøvere satte opp en stand nær den kinesiske ambassaden i Zürich den 10. desember som er Den internasjonale menneskerettighetsdagen. Flere bannere og informasjonsplakater som viser den 20 år lange forfølgelsen og plakater om organstjeling fra utøvere som sitter i fengsel, ble satt opp.

Falun Dafas stand tiltrekker seg oppmerksomhet fra forbipasserende Utøvere viser Falun Gongs øvelser Susi Baumgartner: "Dette skal ikke skje i det hele tatt. Vi kan ikke tolerere slike ting."

Forbipasserende imponert over utøvernes fredelige protest
Franziska Moesching arbeider på en skole for hotelladministrasjon i nærheten. Hun la merke til at utøverne kom tidlig om morgenen og var der hele dagen, til tross for kulden. Hun ble slått av freden under aktivitetene og bestemte seg for å finne ut mer om Falun Dafa.

Hun undertegnet petisjonen og sa: "Dere gjør en viktig jobb som ber om folks støtte." Hun sa at det Kinas kommunistregime gjør mot utøverne, er opprørende. Hun tok flere informasjonsbrosjyrer og sa at hun ville fortelle sine kolleger om forfølgelsen.

"Vi kan ikke tolerere slike ting"
Susi Baumgartner er terapeut. Hun leste informasjonsbrsojyren om Falun Gong og forfølgelsen og viste straks sin støtte ved å signere petisjonen. Hun snakket med utøverne og sa at hun hadde et godt inntrykk av Falun Dafa.

Med hensyn til Kinas tvungne organhøsting sa Susi: Da jeg lærte om dette fra et TV-program, ble jeg sjokkert og forferdet. Jeg tenkte på dette i lang tid. Dette skal ikke skje i det hele tatt. Vi kan ikke tolerere slike ting."

"Det er svært viktig at flere mennesker kjenner til dette", la hun til. "Hvis vi skal forandre noe, må vi gi uttrykk for våre bekymringer for å få til positive endringer. Jeg håper at Falun Gong-utøvernes situasjon vil bli bedre. Jeg håper at alle får frihet til å leve det livet de ønsker."

En tibetaner som snakker flytende tysk, så nylig en dokumentarfilm om Falun Dafa og informerte en kollega om torturen utøverne lider i Kina for å praktisere Falun Gong. Som tibetaner klarer han å sette seg inn i undertrykkelsen som utøverne i Kina erfarer. Da utøverne fortalte om petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen, undertegnet både han og kollegaen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/18/181143.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/12/国际人权日-瑞士法轮功学员传播真相(图)-396961.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.