Tyskland: Lokalbefolkningen lærer om Falun Gong

"Hvor kan jeg lære Falun Gong?" Dette spørsmålet hørte Maria, som er Falun Gong-utøver, ofte. Dette fikk henne til å starte et sted for øving i området. Ei kvinne som ønsket å lære Falun Gong, foreslo et bra lokale.

Starnberg ligger i nærheten av München, nær innsjøen Steinberg i søndre del av Tyskland. Det er et nydelig sted og hjemsted for mange velstående tyskere. For å informere lokalbefolkningen om Falun Gong og Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse, arrangerte utøverne aktiviteter i sentrum av byen to fredager på rad i slutten av oktober 2019.

Ei kvinne som ønsker informasjon om Falun Gong, snakker med en utøver Forbipasserende får informasjon om Falun Gong Mange stopper opp, får en informasjonsbrosjyre og informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

Ei kvinne som var interessert i å lære praksisen, sa at hun allerede hadde undertegnet petisjonen for å stanse KKP’s organhøsting fra levende utøvere.

Hun sa: "Jeg tror at hvis alle starter med et lite skritt og andre også tar små skritt, vil det til slutt få en enorm virkning. Det er derfor jeg har undertegnet petisjonen."

Mange undertegnet petisjonen etter å ha lest informasjonen om KKP’s organhøsting fra levende samvittighetsfanger.

En amerikaner fra en liten by i USA snakket med kinesiske utøvere på flytende kinesisk. Han var embetsmann og kunne fortelle at det kinesiske konsulatet i Los Angeles hadde ringt regjerings-kontorene i byen. De krevde at de skulle sverte Falun Gong og oppfordret dem til å nekte utøvere å ha aktiviteter i byen.

Mannen sa: "Vårt regjeringskontor hadde et spesielt møte om dette. Vi besluttet at byen ønsker Falun Gong velkommen!"

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/2/180574.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/27/德国民众斯坦伯格湖畔了解法轮功(图)-395102.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.