Tyskland: Folk får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen under bokmessen i Frankfurt

Falun Gong-utøverne fra Frankfurt og byer i nærheten rigget opp en stand på Bokmessen i Frankfurt den 16. - 20. oktober 2019 og informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

De samlet inn underskrifter i en petisjon til de tyske styresmaktene for å be staten ta avstand fra forfølgelsen og organhandelen i Kina.

Utøvere viser Falun Gong-øvelsene under bokmessen i Frankfurt Folk signerer petisjonen som fordømmer forfølgelsen
Utøvere deler ut informasjon om Falun Gong og forfølgelsen
Johann signerte petisjonen i protest mot forfølgelsen Anno Deilmann signerer petisjonen Marie Irimic ønsker å hjelpe kinesere som blir forfulgt

Nicole Jürgen hadde ikke hørt om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) stats-sanksjonerte organhøsting før. Da hun hadde signert petisjonen, hentet hun venninnen Melanie slik at hun også kunne signere petisjonen.

"Jeg var så sjokkert", sa Nicole. "Dette er ufattelig! Derfor tok jeg med meg min venninne for å signere petisjonen."

Hun fortsatte: "Dette er en viktig sak, og det er så altfor trist. Men samtidig jobber folk for å stanse tragedien. Jeg har en god følelse for den positive delen."

"Jeg håper denne saken vil vekke oppmerksomheten hos de som styrer og at flere får informasjon om dette og kan legge press på KKP for å hjelpe Falun Gong-utøverne."

"Forfølgelsen har ingenting med økonomien å gjøre"
Anno Deilmann er en tysk foreleser. Han sa: "Jeg synes Tyskland og Europa burde legge større press på KKP. Når de to landene prater sammen, har embetsmenn ofte sagt at dette er et veldig ømtålig tema."

"Jeg mener embetsmenn burde fremme denne saken direkte for kineserne. Dette har ingenting med økonomi å gjøre, fordi forretninger er forretninger."

Marie Irimic er ansatt ved messen. Etter at hun hadde signert petisjonen, sa hun: "Trosfrihet er den viktigste friheten for et menneske. Disse kinesiske utøverne lider mye."

Hun holdt tilbake noen tårer, tok et øyeblikks pause og sa: "Jeg håper situasjonen for utøverne i Kina vil bli bedre. Jeg har fått vite mye gjennom TV: de har ingen ytringsfrihet og lite informasjon. De er forfulgt, og det hele er virkelig trist.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/25/180466.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/21/法兰克福图书展上让民众了解大法真相(图)-394862.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.