Frankrike: Falun Gong-utøvernes fredelige kamp mot forfølgelsen

Falun Gong-utøvere i Frankrike informerte den 5. og 7. august 2019 om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) 20-årige forfølgelse. De dro til lokale markeder i Poligny og Bourg-en-Besse, øst i Frankrike, for å introdusere Falun Gong til publikum og bad om hjelp til å få en slutt på KKP’s forfølgelse.

Bourg-en-Bresse: Introduksjon av Falun Gong på markedet den 7. august 2019 Mange signerer og krever en stopp på forfølgelsen i Kina Utøverne informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina
Folk undertegner petisjonen og tar avstand fra forfølgelsen i Kina
Visning av Falun Gong-øvelsene på markedet i Jura og Poligny den 5. august 2019 Utøverne informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

Folk undertegner petisjonen som protesterer mot forfølgelsen

Da de hørte om hvordan Falun Gong-utøvere blir forfulgt i Kina, undertegnet mange fra lokalbefolkningen petisjonen som protesterte mot forfølgelsen og den stats-sanksjonerte organhøstingen fra levende mennesker.

Pensjonert lærer hjalp til med å samle underskrifter
Perilli er en pensjonert kroppsøvingslærer. Hun snakket med Falun Gon-utøverne på markedet i Bourg-en-Besse og ble opprørt da hun hørte hva som skjer i Kina i dag. Etter å ha undertegnet utøvernes petisjon, fordømte hun KKP’s organhøsting fra levende mennesker. "Dette handler om menneskerettigheter. Det er en katastrofe både åndelig og fysisk."

"Jeg ønsker å hjelpe til med å samle underskrifter", sa hun. "Jeg vil fortelle politikerne og borgermesteren om dette slik at folk får kjennskap til det."

Hun oppmuntret utøverne til å fortsette arbeidet og sa: "Vær modige!"

Treningsinstruktør oppfordrer folk over alt til å stanse forfølgelsen
Catherine er treningsinstruktør og kjenner til forfølgelsen. "Denne (forfølgelsen) er utålelig, uakseptabel og utilgivelig", sa hun. "Det er totalitært og en form for statsterrorisme. En fredelig praksis som Falun Gong, skulle ikke forfølges. Folk over hele verden skulle arbeidet sammen for å stanse forfølgelsen."

Sannhet, Medfølelse og Toleranse er Falun Gongs prinsipper. Catherine mente at disse verdiene er fundamentale verdier for menneskeheten.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/17/178927.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/12/法国东部集市民众支持法轮功制止迫害(图)-391351.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.